Ψ(`∀´)Ψケケケ と (´・ω・`)ショボーン

AviUtl用のスクリプト配布やBlender、自作PCのパーツやガジェットの情報を配信中

 

【Haali Media Splitter】Input buffer size の変更【動画再生】

Edit Category その他動画系

20110301103522 Haali Media Splitter

Input buffer size を増やしたら WMM で 高ビットレートの m2ts や mts の編集時に再生が楽になったりエラーを吐かなくなったり……。

8192(デフォルト)、16384、32768、65536、131072、262144(WMMで高ビットレートのm2tsやmtsが編集可能だった数値)、524288……。ただし、この数値を増やしすぎると、MPC-Homecinema等の動画プレーヤーのシークでフリーズする。用途によって使い分けが必要???

もっとも、わざわざ Input buffer size を変更して動画編集に対応させるよりも Avidemux をDLしてきて、m2ts → avi or mp4 にコンテナのみ変換するか、mts → avi or mp4 にコンテナのみ変換したほうが余程に編集加工しやすくなるかも。

 

Avidemuxでコンテナのみの変換を行うときの注意点?(余談)

20110302101603 20110302101305

それから Avidemux で m2ts や mts を読み込むと、読み込んだファイルに対応した hogehoge.idx というファイルが作られるのだけど、この hogehoge.idx というファイルは Avidemux のバージョン?ファイルの保存場所?が変更されるとエラーの原因になる感じ。

症状としては、Avidemux で以前は読み込めた m2ts や mts が読み込めなくなる。クラッシュしたり読み込み失敗したり。

で、hogehoge.idx を一旦削除して再度、ファイルを読み込んでやると、読み込みに成功する。また、成功時に新たな hogehoge.idx が作成される。

20100314_141414.m2ts.idxの内容(メモ帳で開いたもの)

以下はAvidemuxで作成されたidxファイルの内容をコピペしたもの。ファイルの保存場所が記述されているので、ファイルの保存場所を移動したりすると、やっぱりこれがエラーの原因になるのかも。

興味がなければ特に読む必要はなし。

 


ADMY0003
Type     : S
File     : F:/Movie/a/Sample/20100314_141414.m2ts
Append   : 0
Image    : P
Picture  : 1920 x 1088 59940 fps
Payload  : H264
Nb Gop   : 00000102
Nb Images: 0000003060
Nb Audio : 01
Main aud : 00
Streams  : V1011:0000 A1100:0000
# NGop NImg nbImg type:abs:rel:size ...
V 000 000000 30 I:00000304,00006,4e6b7 P:00053344,000a8,081dc P:0005bbc4,000a8,07648 P:00063844,00002,2d07b P:00092944,000a8,0674f P:00099544,000a8,0404d P:0009d984,00002,10657 P:000aec04,000a8,02b39 P:000b19c4,000a8,02af0 P:000b4784,00002,1084e P:000c5b84,000a8,03834 P:000c96c4,000a8,06724 P:000d0444,00002,22d5f P:000f4a44,000a8,055fe P:000fa504,000a8,05d2d P:00100744,00002,28b99 P:0012b044,000a8,051a3 P:001305c4,000a8,02c4d P:00133504,00002,1062d P:001446c4,000a8,02903 P:00147244,000a8,02ba2 P:0014a0c4,00002,124da P:0015d2c4,000a8,025d1 P:0015fa84,000a8,056ba P:00165604,00002,18a1f P:0017f1c4,000a8,04aad P:00184084,000a8,05821 P:00189d84,00002,173b6 P:001a2204,000a8,04a00 P:001a7004,000a8,04815
A 0 1abc84 :0
# Timestamp 00:00:00,000
V 001 000030 30 P:001abc84,00006,7899e P:0022af44,000a8,04e88 P:002301c4,000a8,0483a P:00235144,00002,1dbd0 P:002556c4,000a8,04ed5 P:0025ad04,000a8,0437f P:0025f744,00002,17b78 P:00279484,000a8,0453a P:0027e104,000a8,049f1 P:00283204,00002,12d9f P:002979c4,000a8,08464 P:002a0b44,000a8,05b3c P:002a6fc4,00002,12924 P:002bb304,000a8,048b5 P:002c0044,000a8,03376 P:002c3704,00002,1678d P:002db644,000a8,04451 P:002dfe44,000a8,032fd P:002e3504,00002,13621 P:002f7fc4,000a8,03485 P:002fb744,000a8,03c4f P:002ff704,00002,1d3e2 P:0031e844,000a8,04686 P:00323584,000a8,041fe P:00327e44,00002,2c13d P:00356884,000a8,0484c P:0035b804,000a8,042cd P:00360004,00002,1d02b P:0037ec04,000a8,03c0a P:00382b04,000a8,01c46
A 30 3849c4 :7800
# Timestamp 00:00:00,000
V 002 000060 30 P:003849c4,00006,59466 P:003e4a84,000a8,02161 P:003e6e84,000a8,01ea6 P:003e8f84,00002,0cca5 P:003f6604,000a8,02807 P:003f9184,000a8,0220a P:003fb7c4,00002,0e977 P:0040ae84,000a8,027a9 P:0040d884,000a8,03873 P:00411544,00002,12508 P:00424d44,000a8,03006 P:00427f84,000a8,02c5a P:0042aec4,00002,126e6 P:0043e9c4,000a8,02e99 P:00441a84,000a8,034d6 P:004452c4,00002,19fcf P:00460bc4,000a8,029bc P:004638c4,000a8,02471 P:00466204,00002,12487 P:004797c4,000a8,027bb P:0047c284,000a8,02345 P:0047e984,00002,14293 P:00494044,000a8,02637 P:004968c4,000a8,0255f P:004995c4,00002,139c9 P:004adfc4,000a8,0275e P:004b0e44,000a8,02632 P:004b39c4,00002,16ff5 P:004cc144,000a8,026aa P:004ce9c4,000a8,02b9b
A 60 4d1f04 :cbaf
# Timestamp 00:00:00,000
V 003 000090 30 P:004d1f04,00006,64f3f P:0053e384,000a8,02664 P:00540d84,000a8,04218 P:005454c4,00002,1b7c1 P:00562684,000a8,0218f P:005649c4,000a8,0232a P:00567004,00002,127e2 P:0057abc4,000a8,01f7f P:0057ccc4,000a8,0289f P:0057f844,00002,1304f P:00593d04,000a8,0339d P:00597304,000a8,02967 P:00599f44,00002,1288f P:005adbc4,000a8,02e55 P:005b0c84,000a8,031b2 P:005b4284,00002,14632 P:005c9dc4,000a8,02b60 P:005ccb84,000a8,028e5 P:005cf704,00002,13fe1 P:005e4c44,000a8,03c86 P:005e8c04,000a8,02c6d P:005ec144,00002,150d0 P:00602404,000a8,02e61 P:00605884,000a8,0288b P:00608644,00002,12004 P:0061b904,000a8,027cd P:0061e3c4,000a8,02b2f P:00621904,00002,14efd P:00637bc4,000a8,0285b P:0063a984,000a8,0282f
A 90 63d444 :12600
# Timestamp 00:00:00,000
V 004 000120 30 P:0063d444,00006,7e2b4 P:006c45c4,000a8,02698 P:006c6f04,000a8,02658 P:006c99c4,00002,15f5b P:006e0dc4,000a8,02bcb P:006e3dc4,000a8,030ad P:006e73c4,00002,134f3 P:006fb884,000a8,03890 P:006ff6c4,000a8,038d5 P:007035c4,00002,14f3d P:00719884,000a8,0353e P:0071d3c4,000a8,0342e P:00720cc4,00002,15141 P:00737104,000a8,02e55 P:0073a404,000a8,031a9 P:0073da04,00002,1673f P:00755704,000a8,03345 P:00758e84,000a8,02e66 P:0075c004,00002,1381f P:00770b84,000a8,02df5 P:00773dc4,000a8,030e5 P:00777244,00002,15a15 P:0078e284,000a8,02fec P:007914c4,000a8,02f5c P:00794704,00002,15175 P:007aae44,000a8,02ec0 P:007adfc4,000a8,02d06 P:007b12c4,00002,14a92 P:007c71c4,000a8,03088 P:007ca704,000a8,03334
A 120 7ce304 :18600
# Timestamp 00:00:00,000
V 005 000150 30 P:007ce304,00006,845f0 P:0085bc04,000a8,03ee1 P:0085fec4,000a8,0370c P:00863b84,00002,1467a P:00879484,000a8,02d73 P:0087c604,000a8,02c51 P:0087f6c4,00002,179da P:00898684,000a8,03295 P:0089be04,000a8,03a52 P:0089ff44,00002,18c0b P:008ba404,000a8,03c90 P:008be484,000a8,03074 P:008c1844,00002,146cd P:008d7444,000a8,02a04 P:008da084,000a8,02c0f P:008dcfc4,00002,1615e P:008f4784,000a8,02ee5 P:008f79c4,000a8,02f9a P:008facc4,00002,14d88 P:00911044,000a8,0325a P:00914584,000a8,037e1 P:009180c4,00002,1443f P:0092da84,000a8,03278 P:00930fc4,000a8,02caf P:00933fc4,00002,10711 P:009459c4,000a8,02ab1 P:009486c4,000a8,02f52 P:0094b904,00002,17b15 P:00964bc4,000a8,02fcf P:00967e04,000a8,034aa
A 150 96bc44 :1e4f7
# Timestamp 00:00:00,000
V 006 000180 30 P:0096bc44,00006,6fa99 P:009e3584,000a8,0311c P:009e6944,000a8,03336 P:009ea0c4,00002,17d3b P:00a035c4,000a8,029be P:00a06204,000a8,02891 P:00a08f04,00002,13241 P:00a1d484,000a8,027ac P:00a1fe84,000a8,02845 P:00a22ac4,00002,13017 P:00a36ec4,000a8,02a78 P:00a39bc4,000a8,02cac P:00a3cbc4,00002,1508f P:00a53304,000a8,02a9d P:00a56004,000a8,02e1f P:00a59244,00002,12786 P:00a6cd44,000a8,0334e P:00a70344,000a8,0357b P:00a73d04,00002,13939 P:00a88a04,000a8,02b61 P:00a8b884,000a8,02b69 P:00a8eb84,00002,136ef P:00aa3284,000a8,027e4 P:00aa61c4,000a8,02bb6 P:00aa9284,00002,12a44 P:00abd144,000a8,02bf2 P:00abffc4,000a8,02969 P:00ac32c4,00002,125ef P:00ad67c4,000a8,02582 P:00ad9584,000a8,0283a
A 180 adc104 :24000
# Timestamp 00:00:00,000
V 007 000210 30 P:00adc104,00006,6eac1 P:00b52cc4,000a8,02398 P:00b553c4,000a8,024dd P:00b57c44,00002,0df39 P:00b66584,000a8,022d3 P:00b68bc4,000a8,025e1 P:00b6b5c4,00002,0e697 P:00b7a984,000a8,028f6 P:00b7d5c4,000a8,0278d P:00b80084,00002,14480 P:00b95a44,000a8,028ce P:00b98504,000a8,0294d P:00b9b144,00002,140e9 P:00bb0744,000a8,02b94 P:00bb3504,000a8,02c5e P:00bb6444,00002,13f40 P:00bcb8c4,000a8,052b3 P:00bd0fc4,000a8,02c00 P:00bd4504,00002,1312b P:00be8604,000a8,02907 P:00beb6c4,000a8,02583 P:00bee004,00002,14716 P:00c03cc4,000a8,02bf1 P:00c06c04,000a8,02d6b P:00c0a384,00002,16172 P:00c219c4,000a8,02759 P:00c24544,000a8,0297d P:00c27244,00002,0f8bc P:00c37c84,000a8,0283e P:00c3a804,000a8,03ba3
A 210 c3edc4 :2a000
# Timestamp 00:00:00,000
V 008 000240 30 P:00c3edc4,00006,722f3 P:00cb91c4,000a8,0220c P:00cbb744,000a8,02196 P:00cbdd84,00002,0d79e P:00ccc184,000a8,0260c P:00ccea04,000a8,02725 P:00cd1404,00002,130ad P:00ce58c4,000a8,02eba P:00ce8a44,000a8,02d7b P:00cebb04,00002,1873a P:00d05b44,000a8,03168 P:00d08f04,000a8,0379e P:00d0cd44,00002,17dbd P:00d26184,000a8,04255 P:00d2aa44,000a8,046b7 P:00d2f784,00002,16d1e P:00d47b44,000a8,04896 P:00d4c944,000a8,03e30 P:00d50b44,00002,16e17 P:00d69084,000a8,03ec5 P:00d6d284,000a8,04029 P:00d716c4,00002,1911c P:00d8c0c4,000a8,0461b P:00d90b04,000a8,045e7 P:00d95904,00002,16e2e P:00dadc04,000a8,04704 P:00db2944,000a8,04537 P:00db75c4,00002,173aa P:00dd0104,000a8,04afe P:00dd4fc4,000a8,03bff
A 240 dd9344 :2fd87
# Timestamp 00:00:00,000
V 009 000270 30 P:00dd9344,00006,7176f P:00e52d84,000a8,03ab7 P:00e56b04,000a8,0338a P:00e5a1c4,00002,16e09 P:00e72704,000a8,040f6 P:00e76c04,000a8,0339c P:00e7a504,00002,1770e P:00e931c4,000a8,033c9 P:00e96ac4,000a8,031d4 P:00e9a244,00002,16764 P:00eb1f44,000a8,02b4a P:00eb4e84,000a8,02a8d P:00eb7dc4,00002,113ee P:00ec9f44,000a8,02c73 P:00eccf44,000a8,02e6e P:00ed0304,00002,136f8 P:00ee4ac4,000a8,03313 P:00ee8304,000a8,033d3 P:00eebd84,00002,13693 P:00f003c4,000a8,02ef4 P:00f03784,000a8,035cb P:00f07384,00002,17861 P:00f20104,000a8,04676 P:00f24f04,000a8,04574 P:00f29884,00002,16f05 P:00f41e84,000a8,04551 P:00f46744,000a8,04286 P:00f4b3c4,00002,15e60 P:00f62644,000a8,03ccd P:00f669c4,000a8,03b58
A 270 f6a984 :35a00
# Timestamp 00:00:00,000
V 010 000300 30 P:00f6a984,00006,693a8 P:00fdb604,000a8,02bd9 P:00fde604,000a8,026cb P:00fe1184,00002,12dd1 P:00ff5104,000a8,02a4d P:00ff7ec4,000a8,02d73 P:00ffb1c4,00002,13f99 P:01010284,000a8,03480 P:01013b84,000a8,02a25 P:01016ac4,00002,11999 P:010293c4,000a8,020ec P:0102b644,000a8,02108 P:0102db04,00002,11fba P:01040dc4,000a8,02216 P:010431c4,000a8,02908 P:01045e04,00002,10c24 P:01057d44,000a8,02859 P:0105a804,000a8,0276a P:0105d684,00002,112e1 P:0106f8c4,000a8,02aaf P:01072b04,000a8,02999 P:01075984,00002,128e7 P:010896c4,000a8,02f06 P:0108c844,000a8,0328d P:01090504,00002,13b60 P:010a5084,000a8,02e27 P:010a8684,000a8,03751 P:010ac1c4,00002,11a86 P:010bf004,000a8,03f19 P:010c32c4,000a8,036d6
A 300 10c7404 :3ba00
# Timestamp 00:00:00,000
V 011 000330 30 P:010c7404,00006,4d099 P:0111a2c4,000a8,0320e P:0111d744,000a8,031a3 P:01120c84,00002,1146a P:01133404,000a8,02054 P:01135684,000a8,0247d P:01137d84,00002,19555 P:01152c04,000a8,0283c P:011556c4,000a8,03d6b P:011598c4,00002,13628 P:0116e2c4,000a8,058af P:01174144,000a8,0631e P:0117abc4,00002,24a12 P:011a1bc4,000a8,03e02 P:011a5d04,000a8,04229 P:011aa384,00002,226fe P:011ced44,000a8,0457e P:011d3904,000a8,02ce8 P:011d69c4,00002,14562 P:011ec2c4,000a8,021a5 P:011ee784,000a8,0276c P:011f1184,00002,1a3a4 P:0120ce44,000a8,0264b P:0120f784,000a8,02731 P:01212184,00002,168bd P:0122a0c4,000a8,0260b P:0122ca04,000a8,031d2 P:01230604,00002,1acd6 P:0124cc84,000a8,03385 P:01250284,000a8,02dbf
A 330 1253644 :41617
# Timestamp 00:00:00,000
V 012 000360 30 P:01253644,00006,545ae P:012ae3c4,000a8,04410 P:012b2b04,000a8,032d9 P:012b6104,00002,1349d P:012caa44,000a8,02ba3 P:012cd804,000a8,02a14 P:012d0504,00002,1e769 P:012f09c4,000a8,03419 P:012f4204,000a8,03b6e P:012f8344,00002,187d5 P:013122c4,000a8,02af1 P:01315204,000a8,03223 P:013188c4,00002,2218f P:0133ca44,000a8,03819 P:01340584,000a8,02d56 P:01343644,00002,1a539 P:0135f544,000a8,025c6 P:01361e84,000a8,02383 P:01364644,00002,10134 P:01375684,000a8,0228d P:01377b44,000a8,02d62 P:0137ad84,00002,14723 P:01390984,000a8,0231b P:01393084,000a8,03df4 P:01397704,00002,25f57 P:013bfb44,000a8,03d41 P:013c3ec4,000a8,03af4 P:013c8004,00002,1bf67 P:013e5a04,000a8,032d8 P:013e8f44,000a8,029c9
A 360 13ebc44 :47400
# Timestamp 00:00:00,000
V 013 000390 30 P:013ebc44,00006,5527b P:01447504,000a8,028a0 P:0144a144,000a8,02358 P:0144c904,00002,1b7a9 P:01469d04,000a8,02e11 P:0146cdc4,000a8,02a67 P:0146fb84,00002,15332 P:01486504,000a8,02b43 P:014892c4,000a8,02b50 P:0148c144,00002,13fd5 P:014a1684,000a8,03442 P:014a4d44,000a8,03946 P:014a8a04,00002,16dd9 P:014c0f44,000a8,03a99 P:014c4d84,000a8,03b5a P:014c8c84,00002,1c3b6 P:014e6b04,000a8,04190 P:014eb304,000a8,03d3e P:014ef744,00002,18251 P:015090c4,000a8,03d09 P:0150d2c4,000a8,03b9d P:01511284,00002,1510e P:015279c4,000a8,037f3 P:0152b444,000a8,03a1c P:0152f704,00002,1572a P:01546204,000a8,03658 P:01549ec4,000a8,030ce P:0154d404,00002,15a87 P:01564504,000a8,02b78 P:015672c4,000a8,03be2
A 390 156ba04 :4d400
# Timestamp 00:00:00,000
V 014 000420 30 P:0156ba04,00006,47b4c P:015b8c84,000a8,030f8 P:015bc284,000a8,02d9c P:015bf344,00002,11ce9 P:015d20c4,000a8,019d4 P:015d3d44,000a8,01ea4 P:015d5fc4,00002,152b7 P:015ec584,000a8,0255b P:015eeec4,000a8,03b77 P:015f3004,00002,1be28 P:01610944,000a8,03c31 P:01614844,000a8,03e4f P:01618a44,00002,1d2d0 P:01637884,000a8,052e7 P:0163d284,000a8,05174 P:01642c84,00002,1b6f4 P:0165fe44,000a8,05972 P:01665c04,000a8,05030 P:0166b184,00002,1a60f P:01687204,000a8,051f3 P:0168c904,000a8,0389a P:01690b04,00002,1292d P:016a43c4,000a8,02ea4 P:016a79c4,000a8,02aa0 P:016aa784,00002,10a6a P:016bc484,000a8,02bd2 P:016bf3c4,000a8,026e3 P:016c2484,00002,11e8e P:016d5384,000a8,020ac P:016d7904,000a8,0309f
A 420 16dae44 :52ea7
# Timestamp 00:00:00,000
V 015 000450 30 P:016dae44,00006,6e7a7 P:01751884,000a8,02591 P:01754044,000a8,022c7 P:017565c4,00002,0fe5e P:01767304,000a8,02a9f P:0176a244,000a8,02d6a P:0176d3c4,00002,11229 P:0177f3c4,000a8,02b9a P:017823c4,000a8,02189 P:01784944,00002,0f765 P:01794d84,000a8,02249 P:01797184,000a8,0211f P:01799704,00002,101d0 P:017aa984,000a8,02476 P:017acfc4,000a8,02401 P:017af6c4,00002,0eba8 P:017bf384,000a8,01f1a P:017c1484,000a8,022c2 P:017c4184,00002,12bbe P:017d7e04,000a8,0242d P:017da804,000a8,020af P:017dcc04,00002,12bcd P:017f0c44,000a8,029a4 P:017f3944,000a8,02fe0 P:017f7304,00002,1441a P:0180cc04,000a8,02720 P:0180f604,000a8,028e1 P:018123c4,00002,13792 P:01826dc4,000a8,028bd P:01829c44,000a8,02c41
A 450 182cf44 :58e00
# Timestamp 00:00:00,000
V 016 000480 30 P:0182cf44,00006,6cb1b P:018a1584,000a8,020aa P:018a3984,000a8,021f8 P:018a5f04,00002,1231d P:018b9584,000a8,027e2 P:018bbf84,000a8,024ad P:018be804,00002,19ef8 P:018da044,000a8,04512 P:018decc4,000a8,04379 P:018e3644,00002,16321 P:018faec4,000a8,03f80 P:018ff3c4,000a8,04218 P:01903a44,00002,18310 P:0191d544,000a8,04a46 P:01922344,000a8,04009 P:01926784,00002,17144 P:0193efc4,000a8,04177 P:01943584,000a8,04c44 P:019488c4,00002,18a2b P:01962a84,000a8,044da P:01967584,000a8,0405c P:0196bc04,00002,15936 P:01982a04,000a8,03948 P:01986784,000a8,037be P:0198a384,00002,14cf7 P:019a0644,000a8,030db P:019a3a04,000a8,02df1 P:019a6ac4,00002,0f65a P:019b7204,000a8,02af6 P:019b9fc4,000a8,026ab
A 480 19bcf04 :5ecf7
# Timestamp 00:00:00,000
V 017 000510 30 P:019bcf04,00006,6a014 P:01a2e9c4,000a8,026af P:01a31244,000a8,02441 P:01a33944,00002,11a79 P:01a46784,000a8,02cec P:01a496c4,000a8,03896 P:01a4d2c4,00002,13cc5 P:01a62444,000a8,03cbc P:01a66404,000a8,04783 P:01a6afc4,00002,14f61 P:01a814c4,000a8,02f86 P:01a847c4,000a8,033b5 P:01a87f44,00002,0fb09 P:01a98bc4,000a8,02a5b P:01a9b984,000a8,02be8 P:01a9e8c4,00002,0ed29 P:01aae4c4,000a8,02763 P:01ab0f84,000a8,02674 P:01ab3a44,00002,0fb36 P:01ac4604,000a8,0229c P:01ac6c44,000a8,02618 P:01ac9ac4,00002,1079a P:01adb044,000a8,02741 P:01addf84,000a8,0249a P:01ae08c4,00002,0f67c P:01af10c4,000a8,02551 P:01af3884,000a8,025a2 P:01af67c4,00002,10f50 P:01b08584,000a8,024b4 P:01b0b284,000a8,02923
A 510 1b0dec4 :64800
# Timestamp 00:00:00,000
V 018 000540 30 P:01b0dec4,00006,670e6 P:01b7c744,000a8,01b89 P:01b7e604,000a8,01eea P:01b80944,00002,0c220 P:01b8d844,000a8,01bd7 P:01b8f584,000a8,01d40 P:01b91504,00002,0c736 P:01b9ea04,000a8,0285a P:01ba1704,000a8,047ee P:01ba6384,00002,18468 P:01bc0004,000a8,03d8e P:01bc4084,000a8,03ae6 P:01bc7f84,00002,12d15 P:01bdc084,000a8,03e2f P:01be01c4,000a8,0376c P:01be3dc4,00002,108e4 P:01bf5884,000a8,0306c P:01bf8c44,000a8,03200 P:01bfc844,00002,115ba P:01c0eb44,000a8,03594 P:01c12a44,000a8,0369b P:01c164c4,00002,112ac P:01c28ac4,000a8,03202 P:01c2bf44,000a8,033b7 P:01c2fe44,00002,10674 P:01c413c4,000a8,0323a P:01c44c04,000a8,03979 P:01c48bc4,00002,10a71 P:01c5a744,000a8,03343 P:01c5dec4,000a8,03138
A 540 1c61944 :6a800
# Timestamp 00:00:00,000
V 019 000570 30 P:01c61944,00006,834f3 P:01cee104,000a8,02a87 P:01cf0e04,000a8,025da P:01cf3684,00002,1255c P:01d07004,000a8,02d9c P:01d0a004,000a8,02b97 P:01d0ce84,00002,1292a P:01d20bc4,000a8,0386d P:01d24704,000a8,039f6 P:01d28484,00002,13e16 P:01d3d784,000a8,038b2 P:01d412c4,000a8,0333f P:01d44b04,00002,13951 P:01d598c4,000a8,036b1 P:01d5d344,000a8,035dc P:01d60dc4,00002,127c2 P:01d748c4,000a8,0381d P:01d78404,000a8,03597 P:01d7bdc4,00002,12e44 P:01d8ff84,000a8,0329b P:01d934c4,000a8,02fbd P:01d967c4,00002,14d83 P:01dacb44,000a8,03aa9 P:01db08c4,000a8,04489 P:01db53c4,00002,18457 P:01dcf044,000a8,05b9e P:01dd5404,000a8,04b80 P:01dda5c4,00002,16463 P:01df2084,000a8,05d08 P:01df82c4,000a8,055a8
A 570 1dfe204 :7063f
# Timestamp 00:00:00,000
V 020 000600 30 P:01dfe204,00006,7da91 P:01e84a84,000a8,03f85 P:01e89044,000a8,040f2 P:01e8d544,00002,132a0 P:01ea1ac4,000a8,0331c P:01ea5244,000a8,03ea4 P:01ea95c4,00002,168eb P:01ec15c4,000a8,04184 P:01ec5ac4,000a8,03c7b P:01ec9b44,00002,16857 P:01ee1a84,000a8,03d80 P:01ee5b04,000a8,03d77 P:01ee9c44,00002,177d7 P:01f02c04,000a8,03d1b P:01f06e04,000a8,03e87 P:01f0b3c4,00002,210e2 P:01f2e584,000a8,0405a P:01f329c4,000a8,048f4 P:01f37704,00002,1d279 P:01f56544,000a8,0fd5c P:01f67584,000a8,07a09 P:01f6f5c4,00002,11435 P:01f81d44,000a8,03cec P:01f85d04,000a8,04fba P:01f8b1c4,00002,1018c P:01f9c5c4,000a8,02ca5 P:01f9f504,000a8,01caf P:01fa13c4,00002,0fe2b P:01fb2344,000a8,017e3 P:01fb3d84,000a8,0675b
A 600 1fbaa44 :76800
# Timestamp 00:00:00,000
V 021 000630 30 P:01fbaa44,00006,740e0 P:020370c4,000a8,04ae5 P:0203c284,000a8,05f99 P:020427c4,00002,20abc P:02065144,000a8,03c1a P:020691c4,000a8,04aa8 P:0206e384,00002,181b2 P:02087c44,000a8,03c8f P:0208be44,000a8,03a7d P:0208fe04,00002,18bc8 P:020aa204,000a8,032f6 P:020ad744,000a8,0378a P:020b1284,00002,16adb P:020c9404,000a8,03407 P:020ccac4,000a8,03482 P:020d03c4,00002,15545 P:020e6ec4,000a8,0360d P:020ea7c4,000a8,03abb P:020ee604,00002,19a56 P:02109904,000a8,03c0a P:0210da44,000a8,0413f P:02112244,00002,1625e P:02129944,000a8,0383d P:0212d6c4,000a8,0472d P:021324c4,00002,15e35 P:021498c4,000a8,0380d P:0214d4c4,000a8,03bf6 P:02151484,00002,19b6f P:0216c904,000a8,03d06 P:02170984,000a8,048f0
A 630 21756c4 :7c800
# Timestamp 00:00:00,000
V 022 000660 30 P:021756c4,00006,80949 P:021ff0c4,000a8,03e78 P:02203504,000a8,03baa P:022077c4,00002,17166 P:0221ff44,000a8,03525 P:022239c4,000a8,03891 P:022275c4,00002,14002 P:0223c984,000a8,0394a P:022407c4,000a8,03b0e P:022446c4,00002,18823 P:0225e704,000a8,03a0d P:022623c4,000a8,048ff P:02267104,00002,18df6 P:02281744,000a8,0507c P:02286cc4,000a8,05646 P:0228ccc4,00002,1a739 P:022a8ec4,000a8,04a1a P:022ade44,000a8,0475f P:022b2a04,00002,1bfef P:022d0584,000a8,0473b P:022d5084,000a8,04f6a P:022da6c4,00002,1b786 P:022f7a04,000a8,04b5a P:022fcc84,000a8,05884 P:02302a44,00002,1b69a P:0231fb44,000a8,05010 P:02324f44,000a8,054e2 P:0232ab84,00002,15863 P:023418c4,000a8,03ef9 P:02345c44,000a8,02452
A 660 23484c4 :830cf
# Timestamp 00:00:00,000
V 023 000690 30 P:023484c4,00006,5bcaf P:023aad44,000a8,027c5 P:023ad744,000a8,023f3 P:023afe44,00002,0bef6 P:023bcc84,000a8,01d7a P:023bec04,000a8,01e6f P:023c0d04,00002,0d014 P:023ce8c4,000a8,01d42 P:023d0904,000a8,0380f P:023d4744,00002,14fc4 P:023eaa04,000a8,034f0 P:023ee3c4,000a8,038e8 P:023f2204,00002,1f902 P:024138c4,000a8,03ab9 P:02417644,000a8,04f3d P:0241ca44,00002,1a27d P:02438704,000a8,05631 P:0243e4c4,000a8,039cb P:02442544,00002,100b8 P:024531c4,000a8,040f1 P:02457904,000a8,05a5e P:0245dc04,00002,14c41 P:02473b04,000a8,03cf9 P:02477dc4,000a8,033e6 P:0247b544,00002,1515e P:02491b04,000a8,02d37 P:02494bc4,000a8,03845 P:02498884,00002,1b1f3 P:024b5444,000a8,04246 P:024b9a04,000a8,03af7
A 690 24bd844 :88200
# Timestamp 00:00:00,000
V 024 000720 30 P:024bd844,00006,476a4 P:0250a884,000a8,02f10 P:0250da04,000a8,02e1d P:02510b84,00002,0e7d9 P:025203c4,000a8,03824 P:02523fc4,000a8,0305c P:02527384,00002,19175 P:02541d84,000a8,030e9 P:02545144,000a8,0337b P:02548984,00002,142eb P:0255e104,000a8,03ab6 P:02561e84,000a8,043f5 P:02566984,00002,1350a P:0257b084,000a8,033e5 P:0257e804,000a8,037b0 P:02582584,00002,175ec P:0259b244,000a8,03d77 P:0259f5c4,000a8,03dfb P:025a3a04,00002,16b5b P:025bbb84,000a8,03269 P:025bf184,000a8,03ea1 P:025c3504,00002,1b179 P:025e00c4,000a8,03b88 P:025e3f04,000a8,048f0 P:025e9244,00002,1bb12 P:02606944,000a8,04f53 P:0260bc84,000a8,04e5e P:02610fc4,00002,194ac P:0262be44,000a8,04aca P:02630dc4,000a8,05283
A 720 2636ac4 :8dc00
# Timestamp 00:00:00,000
V 025 000750 30 P:02636ac4,00006,53205 P:0268fec4,000a8,0371f P:02693884,000a8,039cb P:026976c4,00002,13721 P:026ac184,000a8,0372d P:026afc04,000a8,03178 P:026b3144,00002,13006 P:026c7544,000a8,02f1b P:026ca6c4,000a8,03073 P:026cdb44,00002,1126c P:026dffc4,000a8,03ee8 P:026e41c4,000a8,029bf P:026e6ec4,00002,1887e P:02700fc4,000a8,033d5 P:02704744,000a8,03a12 P:02708944,00002,161a4 P:0271fec4,000a8,038fa P:02723e84,000a8,03d7a P:02728144,00002,14c5e P:0273e344,000a8,04b3d P:027432c4,000a8,0335d P:02747044,00002,17696 P:0275fdc4,000a8,03776 P:02763904,000a8,03c09 P:02767984,00002,20888 P:0278a484,000a8,064c7 P:02791144,000a8,07902 P:027990c4,00002,23227 P:027be684,000a8,073fc P:027c63c4,000a8,071aa
A 750 27cdc84 :93c00
# Timestamp 00:00:00,000
V 026 000780 30 P:027cdc84,00006,36d7d P:02809144,000a8,06381 P:0280fc84,000a8,05fe4 P:02816644,00002,18f17 P:02830d44,000a8,05c12 P:02836ec4,000a8,0427b P:0283b544,00002,1a9f8 P:028578c4,000a8,048fb P:0285c604,000a8,0527b P:028620c4,00002,1edf1 P:02882e84,000a8,07239 P:0288a684,000a8,066f9 P:02891344,00002,1fb89 P:028b2f44,000a8,0699d P:028ba2c4,000a8,06cd2 P:028c1584,00002,1e329 P:028e1504,000a8,06975 P:028e8644,000a8,05a70 P:028eea04,00002,1ff91 P:02910784,000a8,05dd7 P:029169c4,000a8,04e93 P:0291bdc4,00002,1c583 P:0293a0c4,000a8,036a8 P:0293dcc4,000a8,0381d P:02941b04,00002,18998 P:0295bcc4,000a8,0339d P:0295f2c4,000a8,03d61 P:02963404,00002,18b23 P:0297d744,000a8,02eab P:029808c4,000a8,02e9a
A 780 2983b04 :99c00
# Timestamp 00:00:00,000
V 027 000810 30 P:02983b04,00006,4ecc3 P:029d8644,000a8,03d6c P:029dc904,000a8,054c8 P:029e26c4,00002,1585d P:029f9344,000a8,05439 P:029fef84,000a8,03783 P:02a02ac4,00002,12aea P:02a16744,000a8,0300d P:02a19bc4,000a8,02c07 P:02a1cb04,00002,14c8e P:02a32c44,000a8,02ff2 P:02a35f44,000a8,04e54 P:02a3b284,00002,191ff P:02a55e04,000a8,037bd P:02a59884,000a8,03330 P:02a5cf44,00002,16df4 P:02a75484,000a8,03197 P:02a78904,000a8,0283f P:02a7b484,00002,1bcf8 P:02a98e84,000a8,0383d P:02a9cc04,000a8,0495c P:02aa1dc4,00002,20019 P:02ac3b44,000a8,07425 P:02acb584,000a8,06706 P:02ad2604,00002,1d63f P:02af1b04,000a8,069ee P:02af8ac4,000a8,06a69 P:02affb44,00002,1ce4c P:02b1e504,000a8,06d35 P:02b25c44,000a8,06aba
A 810 2b2cfc4 :9fc00
# Timestamp 00:00:00,000
V 028 000840 30 P:02b2cfc4,00006,28681 P:02b58dc4,000a8,06e81 P:02b605c4,000a8,0650c P:02b67044,00002,1a445 P:02b82e84,000a8,0520d P:02b884c4,000a8,05f8c P:02b8ed04,00002,1ae97 P:02bab684,000a8,043c1 P:02bb00c4,000a8,04da2 P:02bb5404,00002,15d4c P:02bcc804,000a8,03263 P:02bcfd44,000a8,02782 P:02bd2804,00002,1134f P:02be4e04,000a8,01e1f P:02be6e44,000a8,020d6 P:02be9184,00002,1191f P:02bfba84,000a8,022eb P:02bfe0c4,000a8,04cba P:02c034c4,00002,1a229 P:02c1f004,000a8,045e4 P:02c23984,000a8,053d8 P:02c29804,00002,185d0 P:02c43484,000a8,04de0 P:02c48944,000a8,04384 P:02c4d144,00002,168e6 P:02c65144,000a8,03a37 P:02c68f84,000a8,05154 P:02c6ec84,00002,17d2b P:02c88184,000a8,03eec P:02c8c384,000a8,0478b
A 840 2c91004 :a5000
# Timestamp 00:00:00,000
V 029 000870 30 P:02c91004,00006,6a6fd P:02d03484,000a8,03221 P:02d06b44,000a8,03660 P:02d0a5c4,00002,11d12 P:02d1d404,000a8,02a4f P:02d201c4,000a8,035f1 P:02d23d04,00002,1221a P:02d36e44,000a8,032d2 P:02d3a5c4,000a8,03224 P:02d3dd44,00002,120bf P:02d50d04,000a8,0350b P:02d546c4,000a8,03030 P:02d57cc4,00002,137f8 P:02d6c544,000a8,02fd7 P:02d6f9c4,000a8,0386e P:02d73804,00002,130cd P:02d879c4,000a8,0399a P:02d8b8c4,000a8,03341 P:02d8f1c4,00002,12002 P:02da20c4,000a8,031e1 P:02da59c4,000a8,033d2 P:02da9204,00002,15cbe P:02dc0544,000a8,037b2 P:02dc3fc4,000a8,03e29 P:02dc8944,00002,1a7c8 P:02de4a84,000a8,0517b P:02dea004,000a8,05231 P:02def944,00002,177ad P:02e086c4,000a8,04bfd P:02e0da04,000a8,03f79
A 870 2e12084 :ab000
# Timestamp 00:00:00,000
V 030 000900 30 P:02e12084,00006,62d2f P:02e7c284,000a8,03e4f P:02e803c4,000a8,03b14 P:02e842c4,00002,17942 P:02e9d404,000a8,04a35 P:02ea2204,000a8,04025 P:02ea6884,00002,1b8aa P:02ec3d44,000a8,05791 P:02ec9bc4,000a8,0551e P:02ecf684,00002,1bfed P:02eed144,000a8,05f68 P:02ef3504,000a8,05dbb P:02ef9bc4,00002,1efa4 P:02f1abc4,000a8,057d7 P:02f20804,000a8,05c4f P:02f26984,00002,1db3e P:02f46184,000a8,050e3 P:02f4ba04,000a8,05209 P:02f51404,00002,1a4c5 P:02f6d304,000a8,04b49 P:02f721c4,000a8,06b23 P:02f79304,00002,1c196 P:02f96f44,000a8,0528c P:02f9c944,000a8,05216 P:02fa2404,00002,1461a P:02fb7d04,000a8,04de7 P:02fbd1c4,000a8,02fe7 P:02fc04c4,00002,18216 P:02fd9f04,000a8,039d4 P:02fddbc4,000a8,02d63
A 900 2fe0d44 :b1600
# Timestamp 00:00:00,000
V 031 000930 30 P:02fe0d44,00006,572c6 P:0303e644,000a8,02ebc P:03041a04,000a8,0356f P:03045604,00002,1298a P:03059044,000a8,02b54 P:0305bf84,000a8,02b21 P:0305f044,00002,12184 P:03071f44,000a8,031dd P:03075604,000a8,030cd P:03078c04,00002,17a4e P:03091c84,000a8,043dc P:030966c4,000a8,043b8 P:0309af84,00002,16b72 P:030b31c4,000a8,04c09 P:030b8144,000a8,04342 P:030bc884,00002,14994 P:030d2784,000a8,051ad P:030d7d04,000a8,043e8 P:030dc5c4,00002,169d0 P:030f4684,000a8,03a8d P:030f8404,000a8,03648 P:030fc0c4,00002,13695 P:03110944,000a8,04234 P:03114fc4,000a8,04641 P:03119dc4,00002,13635 P:0312e4c4,000a8,0329c P:03131c44,000a8,02f5f P:03135304,00002,123e4 P:03148504,000a8,03247 P:0314c044,000a8,046ad
A 930 3150b44 :b6a00
# Timestamp 00:00:00,000
V 032 000960 30 P:03150b44,00006,64cb1 P:031bcd84,000a8,027c5 P:031bf844,000a8,022c3 P:031c1f44,00002,115a0 P:031d4604,000a8,01fa3 P:031d67c4,000a8,0241f P:031d8ec4,00002,10a51 P:031eabc4,000a8,0299c P:031ed744,000a8,026ba P:031f0084,00002,163e5 P:03207b44,000a8,038f1 P:0320b744,000a8,03ab5 P:0320f644,00002,16d89 P:03227ac4,000a8,04183 P:0322bfc4,000a8,03e9b P:03230584,00002,15ea6 P:032478c4,000a8,049fe P:0324ca84,000a8,038d1 P:03250984,00002,16e67 P:03268c84,000a8,03455 P:0326c644,000a8,0392a P:03270304,00002,124ed P:03283bc4,000a8,031ed P:03287044,000a8,02f78 P:0328aac4,00002,14d61 P:032a0b44,000a8,02802 P:032a3784,000a8,02abf P:032a66c4,00002,10e51 P:032b8784,000a8,0297d P:032bb484,000a8,029e2
A 960 32be784 :bca00
# Timestamp 00:00:00,000
V 033 000990 30 P:032be784,00006,629e3 P:03328504,000a8,02773 P:0332ae44,000a8,02409 P:0332d604,00002,11d9e P:03340684,000a8,0227d P:03342c04,000a8,02378 P:03345244,00002,1558a P:0335be04,000a8,0291d P:0335e984,000a8,0289b P:03361504,00002,0f5cc P:03371884,000a8,02cb7 P:03374a04,000a8,02d75 P:03377d04,00002,0f1e7 P:033879c4,000a8,02ceb P:0338a9c4,000a8,0324e P:0338e5c4,00002,0e259 P:0339d2c4,000a8,02b00 P:033a0684,000a8,028e3 P:033a32c4,00002,0de78 P:033b2144,000a8,0353d P:033b5a44,000a8,02735 P:033b8bc4,00002,0f187 P:033c8a04,000a8,02555 P:033cb704,000a8,02863 P:033ce404,00002,1111c P:033e0704,000a8,02a34 P:033e3644,000a8,02721 P:033e64c4,00002,0fa2d P:033f6fc4,000a8,03c4f P:033fb104,000a8,036f8
A 990 33ff004 :c283f
# Timestamp 00:00:00,000
V 034 001020 30 P:033ff004,00006,60b85 P:03466bc4,000a8,026ac P:034695c4,000a8,02a05 P:0346c504,00002,10dd3 P:0347e144,000a8,027fe P:03480c04,000a8,03f04 P:03485104,00002,140bd P:0349a404,000a8,04625 P:0349efc4,000a8,0490c P:034a40c4,00002,1b0f8 P:034c0c84,000a8,046bf P:034c5784,000a8,04a11 P:034ca644,00002,18e09 P:034e4c84,000a8,039b0 P:034e8944,000a8,036ac P:034ec484,00002,13d07 P:03501604,000a8,02c7a P:03504544,000a8,02f81 P:03507844,00002,11f81 P:0351abc4,000a8,028ee P:0351d744,000a8,02a87 P:03520804,00002,1133f P:03532bc4,000a8,0273f P:035358c4,000a8,029f4 P:03538984,00002,160cf P:03550084,000a8,03f90 P:03554344,000a8,05ba7 P:0355a944,00002,15aec P:035718c4,000a8,02e37 P:03574d44,000a8,02e20
A 1020 3577f84 :c8400
# Timestamp 00:00:00,000
V 035 001050 30 P:03577f84,00006,6a439 P:035e9d44,000a8,02852 P:035eca44,000a8,02ee7 P:035efec4,00002,120c5 P:03602e84,000a8,02e16 P:03606184,000a8,031cc P:03609904,00002,1280a P:0361d044,000a8,02c88 P:03620104,000a8,03580 P:03623c44,00002,1228b P:03636f04,000a8,028fa P:03639a84,000a8,02946 P:0363c904,00002,126b3 P:036501c4,000a8,02e46 P:03653284,000a8,032a4 P:03656944,00002,130f7 P:0366ae04,000a8,03794 P:0366e884,000a8,03ce8 P:03672d84,00002,13b5e P:03687a84,000a8,03141 P:0368b384,000a8,03010 P:0368e804,00002,12f23 P:036a2a84,000a8,02c58 P:036a59c4,000a8,0320f P:036a95c4,00002,158ae P:036c0244,000a8,03406 P:036c3cc4,000a8,0421e P:036c8344,00002,16f49 P:036e0a04,000a8,02fa4 P:036e3c44,000a8,02d24
A 1050 36e73c4 :ce400
# Timestamp 00:00:00,000
V 036 001080 30 P:036e73c4,00006,62335 P:037509c4,000a8,02daa P:03753b44,000a8,02b11 P:03756904,00002,1068d P:03768004,000a8,02856 P:0376ac44,000a8,02bba P:0376db84,00002,130c6 P:03781d44,000a8,032bf P:037854c4,000a8,0376e P:03789184,00002,15c9f P:037a0404,000a8,0345a P:037a3b84,000a8,039d7 P:037a7904,00002,13ad7 P:037bc904,000a8,037d6 P:037c0384,000a8,049a8 P:037c5244,00002,167b4 P:037dd0c4,000a8,04116 P:037e1504,000a8,03ff6 P:037e5944,00002,179f4 P:037fea84,000a8,0354a P:038022c4,000a8,03a0a P:038067c4,00002,13f68 P:0381ba04,000a8,034f1 P:0381f3c4,000a8,03a11 P:03823204,00002,13f89 P:03838684,000a8,0310f P:0383bb04,000a8,03524 P:0383fac4,00002,13b48 P:03854944,000a8,036e5 P:03858484,000a8,03812
A 1080 385c2c4 :d4017
# Timestamp 00:00:00,000
V 037 001110 30 P:0385c2c4,00006,64bd6 P:038c82c4,000a8,03a87 P:038cc344,000a8,05eae P:038d2a04,00002,16582 P:038ea584,000a8,04345 P:038eecc4,000a8,0415d P:038f3284,00002,14e71 P:039096c4,000a8,03586 P:0390cf04,000a8,03936 P:03910bc4,00002,11195 P:03923104,000a8,031eb P:03926584,000a8,02f40 P:039297c4,00002,141eb P:0393ee84,000a8,02e62 P:03941f44,000a8,030fd P:03945484,00002,12763 P:03958f84,000a8,02be8 P:0395bec4,000a8,02a71 P:0395ec84,00002,126ad P:039726c4,000a8,03488 P:03975f04,000a8,0373c P:03979bc4,00002,142e7 P:0398f1c4,000a8,032d7 P:03992a04,000a8,03c7f P:03996f04,00002,13990 P:039abd84,000a8,03853 P:039af8c4,000a8,0373b P:039b37c4,00002,1067b P:039c4d44,000a8,034c1 P:039c8944,000a8,02c70
A 1110 39cbb84 :d9e00
# Timestamp 00:00:00,000
V 038 001140 30 P:039cbb84,00006,64333 P:03a37404,000a8,03a16 P:03a3b0c4,000a8,0348f P:03a3e904,00002,130fd P:03a52e84,000a8,035cb P:03a566c4,000a8,037b7 P:03a5a204,00002,11a87 P:03a6d044,000a8,0395d P:03a70c44,000a8,03d23 P:03a74e44,00002,14b90 P:03a8aec4,000a8,03246 P:03a8e404,000a8,03283 P:03a91b84,00002,1294d P:03aa5744,000a8,031bc P:03aa8c84,000a8,02e30 P:03aabec4,00002,13826 P:03ac0b04,000a8,02cf3 P:03ac3a44,000a8,03303 P:03ac7404,00002,13ce4 P:03adc284,000a8,0369b P:03ae0004,000a8,03b0c P:03ae42c4,00002,14fe3 P:03afa884,000a8,0396a P:03afe484,000a8,03bc9 P:03b02a44,00002,135fa P:03b16fc4,000a8,04099 P:03b1b884,000a8,03919 P:03b1f784,00002,1272c P:03b331c4,000a8,036b4 P:03b36c44,000a8,04686
A 1140 3b3be04 :dfe00
# Timestamp 00:00:00,000
V 039 001170 30 P:03b3be04,00006,66759 P:03ba9d84,000a8,0308e P:03bad084,000a8,03363 P:03bb0744,00002,13818 P:03bc5444,000a8,03250 P:03bc8984,000a8,036cf P:03bcc4c4,00002,14c6d P:03be26c4,000a8,040bf P:03be6b04,000a8,0517e P:03bec144,00002,18f5a P:03c06904,000a8,03e86 P:03c0ac84,000a8,03f2e P:03c0f184,00002,13f8e P:03c24244,000a8,03e10 P:03c28684,000a8,03d63 P:03c2ca04,00002,13608 P:03c41104,000a8,04521 P:03c45cc4,000a8,03825 P:03c49bc4,00002,11e34 P:03c5c7c4,000a8,034b2 P:03c60184,000a8,0374e P:03c64084,00002,13c46 P:03c78e44,000a8,03d3c P:03c7d344,000a8,03f61 P:03c816c4,00002,1507d P:03c97d44,000a8,03a50 P:03c9bac4,000a8,03f57 P:03ca05c4,00002,17ed0 P:03cb9c44,000a8,03f1d P:03cbde44,000a8,03dbc
A 1170 3cc2104 :e58a7
# Timestamp 00:00:00,000
V 040 001200 30 P:03cc2104,00006,71a4b P:03d3c084,000a8,03508 P:03d3f804,000a8,036bb P:03d43284,00002,11646 P:03d55c44,000a8,0366c P:03d59544,000a8,031c2 P:03d5cb44,00002,138ab P:03d71844,000a8,02fed P:03d74b44,000a8,034ca P:03d78384,00002,16011 P:03d8f9c4,000a8,03a54 P:03d93744,000a8,03c81 P:03d977c4,00002,161d4 P:03daf044,000a8,03506 P:03db27c4,000a8,03f5d P:03db6cc4,00002,15a29 P:03dcdb84,000a8,03d9a P:03dd1d84,000a8,03939 P:03dd5c84,00002,15610 P:03dec784,000a8,03404 P:03df0084,000a8,03968 P:03df4044,00002,13d6b P:03e08ec4,000a8,03bbd P:03e0d0c4,000a8,03de6 P:03e11504,00002,137c0 P:03e26084,000a8,0400e P:03e2a4c4,000a8,0538e P:03e30044,00002,12d1c P:03e43f04,000a8,03f37 P:03e484c4,000a8,0400f
A 1200 3e4cd84 :eb800
# Timestamp 00:00:00,000
V 041 001230 30 P:03e4cd84,00006,6d5a4 P:03ec1f04,000a8,03d26 P:03ec61c4,000a8,03318 P:03ec9b84,00002,143a3 P:03edf0c4,000a8,050e7 P:03ee4944,000a8,0448e P:03ee9444,00002,16a7f P:03f01504,000a8,03d6d P:03f05644,000a8,04517 P:03f09fc4,00002,12aac P:03f1de84,000a8,03707 P:03f21844,000a8,03a3b P:03f25744,00002,1369a P:03f3a2c4,000a8,04614 P:03f3ec44,000a8,03ca0 P:03f42cc4,00002,189e8 P:03f5cf44,000a8,03b04 P:03f60d84,000a8,04912 P:03f65b84,00002,175d7 P:03f7e904,000a8,03e44 P:03f82c84,000a8,03b43 P:03f86dc4,00002,10903 P:03f984c4,000a8,0314b P:03f9ba04,000a8,02f18 P:03f9ef44,00002,0f606 P:03faf2c4,000a8,03052 P:03fb2b04,000a8,03a61 P:03fb6b84,00002,136cf P:03fcb704,000a8,03cb0 P:03fcf6c4,000a8,03c82
A 1230 3fd3d44 :f16f7
# Timestamp 00:00:00,000
V 042 001260 30 P:03fd3d44,00006,5ff06 P:0403aac4,000a8,03a1e P:0403e9c4,000a8,037b0 P:04042744,00002,15999 P:04059544,000a8,03af1 P:0405d5c4,000a8,03888 P:04061284,00002,116c1 P:04073944,000a8,031d8 P:04077004,000a8,03363 P:0407a784,00002,11c9c P:0408d384,000a8,03407 P:04090c84,000a8,034a4 P:04094704,00002,124a0 P:040a7c04,000a8,031e1 P:040ab2c4,000a8,03142 P:040ae8c4,00002,14324 P:040c3e04,000a8,03878 P:040c7b84,000a8,03d32 P:040cbe44,00002,145ce P:040e1984,000a8,0376b P:040e5404,000a8,03bcd P:040e9904,00002,12b8c P:040fd344,000a8,03997 P:04101604,000a8,03a96 P:041055c4,00002,16103 P:0411cd84,000a8,03baf P:04120d44,000a8,03e1c P:04125604,00002,14a94 P:0413b444,000a8,03e8d P:0413f944,000a8,0437a
A 1260 4144084 :f7200
# Timestamp 00:00:00,000
V 043 001290 30 P:04144084,00006,5eba1 P:041a9d84,000a8,02de0 P:041acd84,000a8,02f56 P:041affc4,00002,1287c P:041c3c44,000a8,02b5b P:041c6a04,000a8,02b3a P:041c9884,00002,1193c P:041dc544,000a8,0315f P:041df904,000a8,031d1 P:041e2e44,00002,11d76 P:041f5f84,000a8,02f03 P:041f9104,000a8,031ff P:041fc644,00002,1a019 P:04218004,000a8,03e41 P:0421c144,000a8,03a57 P:042201c4,00002,104e9 P:04231744,000a8,0269a P:04234084,000a8,02882 P:042372c4,00002,0feae P:04247d04,000a8,03002 P:0424b604,000a8,02cca P:0424e6c4,00002,13603 P:04263184,000a8,032fe P:04266784,000a8,0335e P:0426a5c4,00002,12891 P:0427df44,000a8,03249 P:04281784,000a8,03745 P:04285444,00002,1168c P:04297c84,000a8,0335d P:0429b584,000a8,03216
A 1290 429f004 :fd200
# Timestamp 00:00:00,000
V 044 001320 30 P:0429f004,00006,68225 P:0430e9c4,000a8,02a0d P:043116c4,000a8,02913 P:04314304,00002,0fbbe P:04325044,000a8,03391 P:04328704,000a8,02c2f P:0432b644,00002,112c6 P:0433db84,000a8,02e90 P:04340d04,000a8,03260 P:04344304,00002,14f72 P:0435a804,000a8,03001 P:0435da44,000a8,03677 P:04361404,00002,126cb P:04374f04,000a8,0300a P:04378144,000a8,03087 P:0437b504,00002,133ed P:0438fd84,000a8,033ed P:04393444,000a8,033e8 P:04396d44,00002,1865d P:043b0b44,000a8,04245 P:043b5344,000a8,05366 P:043bb044,00002,1b048 P:043d7b44,000a8,058c3 P:043dd844,000a8,06051 P:043e4084,00002,1cb60 P:04402a44,000a8,077e3 P:0440a9c4,000a8,0694c P:044118c4,00002,1d265 P:04430704,000a8,061bc P:04437184,000a8,05782
A 1320 443d0c4 :103200
# Timestamp 00:00:00,000
V 045 001350 30 P:0443d0c4,00006,3a670 P:0447c0c4,000a8,06077 P:04482604,000a8,05cd3 P:04488c04,00002,18ff4 P:044a3484,000a8,05bf6 P:044a9904,000a8,04bbc P:044ae944,00002,16735 P:044c6704,000a8,04d31 P:044cb804,000a8,04128 P:044cfdc4,00002,12805 P:044e38c4,000a8,0381f P:044e74c4,000a8,03114 P:044ea944,00002,16ae7 P:04502b84,000a8,03479 P:04506304,000a8,04c6d P:0450b584,00002,17273 P:04523dc4,000a8,047c5 P:04528c84,000a8,05165 P:0452e744,00002,18881 P:04548844,000a8,04b36 P:0454d704,000a8,05e35 P:04553f44,00002,1daab P:045738c4,000a8,0582c P:045795c4,000a8,0608a P:0457fbc4,00002,22fba P:045a4f44,000a8,0aefd P:045b0944,000a8,09745 P:045ba844,00002,21e9a P:045dec04,000a8,08d3e P:045e8144,000a8,081d2
A 1350 45f0a84 :109200
# Timestamp 00:00:00,000
V 046 001380 30 P:045f0a84,00006,3c366 P:04631e84,000a8,06fa2 P:04639444,000a8,054b6 P:0463ed84,00002,17c85 P:046581c4,000a8,03dec P:0465c304,000a8,03ca0 P:046605c4,00002,16164 P:04677c04,000a8,07726 P:0467fdc4,000a8,04adb P:04684ec4,00002,16f95 P:0469d584,000a8,05263 P:046a2bc4,000a8,08139 P:046ab444,00002,173a9 P:046c3f84,000a8,0495b P:046c8cc4,000a8,054c6 P:046cea84,00002,15bb1 P:046e5944,000a8,063a1 P:046ec604,000a8,07f30 P:046f4e84,00002,17960 P:0470dfc4,000a8,037d2 P:04711a44,000a8,0462e P:04716484,00002,1e0af P:047361c4,000a8,03de1 P:0473a544,000a8,03b04 P:0473e744,00002,19413 P:04759504,000a8,034b4 P:0475ce04,000a8,04082 P:04761244,00002,2143f P:047844c4,000a8,04b6f P:047895c4,000a8,051cf
A 1380 478efc4 :10f03f
# Timestamp 00:00:00,000
V 047 001410 30 P:0478efc4,00006,30177 P:047c3044,000a8,03898 P:047c6e84,000a8,03587 P:047ca904,00002,1a802 P:047e6bc4,000a8,05e50 P:047ecf84,000a8,04c64 P:047f2084,00002,184f6 P:0480bdc4,000a8,03a3e P:0480fc04,000a8,0481c P:04814b84,00002,1fba8 P:04836844,000a8,037f1 P:0483a2c4,000a8,04fb0 P:0483f6c4,00002,1a4ed P:0485b5c4,000a8,04229 P:0485fb84,000a8,04897 P:04864b04,00002,21ac4 P:04888984,000a8,05da1 P:0488ebc4,000a8,04cbd P:04893cc4,00002,1a7cd P:048afe04,000a8,04687 P:048b49c4,000a8,05b10 P:048bae44,00002,1fe89 P:048dcbc4,000a8,08013 P:048e52c4,000a8,067fd P:048ec284,00002,1dc9e P:0490bf04,000a8,075f3 P:04913c44,000a8,075d9 P:0491b8c4,00002,1db8f P:0493b0c4,000a8,06148 P:04941b44,000a8,06004
A 1410 49482c4 :115200
# Timestamp 00:00:00,000
V 048 001440 30 P:049482c4,00006,280e8 P:04973a04,000a8,070d2 P:0497b5c4,000a8,0623b P:04981d44,00002,1ab79 P:0499e304,000a8,05981 P:049a40c4,000a8,04a96 P:049a91c4,00002,196d7 P:049c41c4,000a8,04461 P:049c8cc4,000a8,044fe P:049cd884,00002,1ad45 P:049e9fc4,000a8,048c5 P:049eec44,000a8,045c6 P:049f3684,00002,1bf80 P:04a11144,000a8,048c1 P:04a15f44,000a8,0588a P:04a1c184,00002,1b384 P:04a39044,000a8,046de P:04a3db44,000a8,042c0 P:04a421c4,00002,194b3 P:04a5cf84,000a8,04cbe P:04a61fc4,000a8,043ae P:04a66944,00002,20d35 P:04a89984,000a8,0785f P:04a91904,000a8,07ef6 P:04a99f44,00002,19d4c P:04ab5604,000a8,097ab P:04abfbc4,000a8,0d561 P:04acdc04,00002,18f2e P:04ae83c4,000a8,06eb6 P:04aefb04,000a8,05799
A 1440 4af5b04 :11b1af
# Timestamp 00:00:00,000
V 049 001470 30 P:04af5b04,00006,35e1b P:04b2ff44,000a8,049c7 P:04b34c84,000a8,04c3b P:04b39d84,00002,167c1 P:04b51c04,000a8,03f99 P:04b55f84,000a8,04355 P:04b5a844,00002,1e053 P:04b7a7c4,000a8,05c97 P:04b80b84,000a8,06161 P:04b87244,00002,24dce P:04bae3c4,000a8,07918 P:04bb6704,000a8,05058 P:04bbbbc4,00002,15a0f P:04bd2c04,000a8,02a6b P:04bd5904,000a8,02f7f P:04bd8c04,00002,1771e P:04bf1a44,000a8,03969 P:04bf5704,000a8,03752 P:04bf9244,00002,1b55c P:04c161c4,000a8,037cc P:04c19e84,000a8,033fd P:04c1d904,00002,16d91 P:04c35b44,000a8,02fb5 P:04c38fc4,000a8,02ca6 P:04c3c144,00002,1c663 P:04c5a384,000a8,0313d P:04c5d744,000a8,0317a P:04c60bc4,00002,13f6b P:04c76044,000a8,02751 P:04c78984,000a8,03c02
A 1470 4c7ca04 :120600
# Timestamp 00:00:00,000
V 050 001500 30 P:04c7ca04,00006,5a8c4 P:04cddf04,000a8,02d1c P:04ce0fc4,000a8,0363c P:04ce4984,00002,1ba2b P:04d01e44,000a8,034e7 P:04d055c4,000a8,040b6 P:04d09b84,00002,1bc89 P:04d27404,000a8,03175 P:04d2aa04,000a8,02e58 P:04d2ddc4,00002,14090 P:04d43004,000a8,025cb P:04d45944,000a8,02c2d P:04d48ac4,00002,1bb83 P:04d66284,000a8,02b1e P:04d69104,000a8,03284 P:04d6c704,00002,145bb P:04d82244,000a8,01ffd P:04d84404,000a8,02172 P:04d86804,00002,0ceb8 P:04d940c4,000a8,028e5 P:04d96dc4,000a8,02acf P:04d99f44,00002,11383 P:04dac184,000a8,01d1f P:04dae4c4,000a8,024be P:04db0d44,00002,2584b P:04dd8e84,000a8,057b2 P:04ddeac4,000a8,06341 P:04de53c4,00002,13dd5 P:04dfa6c4,000a8,03266 P:04dfdc04,000a8,02fc9
A 1500 4e01144 :12615f
# Timestamp 00:00:00,000
V 051 001530 30 P:04e01144,00006,5a6de P:04e624c4,000a8,02b96 P:04e65284,000a8,02a92 P:04e68044,00002,1576a P:04e7ed84,000a8,025b2 P:04e81544,000a8,02607 P:04e83dc4,00002,19673 P:04e9ed04,000a8,036b3 P:04ea2844,000a8,028b8 P:04ea5604,00002,1d463 P:04ec48c4,000a8,029f7 P:04ec75c4,000a8,02fe6 P:04eca8c4,00002,14b0d P:04ee0944,000a8,027b9 P:04ee3344,000a8,0263a P:04ee5c84,00002,26a5c P:04f0ea84,000a8,04265 P:04f13344,000a8,04de5 P:04f18984,00002,1b684 P:04f35a84,000a8,02c8d P:04f389c4,000a8,024c0 P:04f3b184,00003,1132d P:04f4d784,000a8,03a3b P:04f51504,000a9,0468d P:04f56004,00002,18811 P:04f70104,000a8,0271a P:04f72a44,000a8,02638 P:04f75744,00002,14b4c P:04f8b4c4,000a8,0280a P:04f8e284,000a8,02e15
A 1530 4f917c4 :12c000
# Timestamp 00:00:00,000
V 052 001560 30 P:04f917c4,00006,4c852 P:04fe3e44,000a8,034f8 P:04fe75c4,000a8,033a4 P:04fead44,00002,165c5 P:050028c4,000a8,0443c P:05007244,000a8,03844 P:0500b144,00002,22341 P:0502f684,000a8,041de P:05033b84,000a8,03ea7 P:05037e44,00002,1f146 P:05058e44,000a8,04075 P:0505d4c4,000a8,039a2 P:05061484,00002,16e5b P:05079904,000a8,03099 P:0507ccc4,000a8,0386d P:050808c4,00002,1e2a3 P:050a0844,000a8,03138 P:050a3c04,000a8,02d17 P:050a6c04,00002,165e9 P:050be904,000a8,03653 P:050c2204,000a8,023d3 P:050c49c4,00002,1926b P:050df484,000a8,0238f P:050e1b84,000a8,024a9 P:050e4584,00002,148f9 P:050fa0c4,000a8,0217b P:050fc884,000a8,01ddf P:050fea44,00002,10f62 P:05110bc4,000a8,023f7 P:051132c4,000a8,02489
A 1560 5116084 :132000
# Timestamp 00:00:00,000
V 053 001590 30 P:05116084,00006,5751f P:05173b04,000a8,02968 P:05176744,000a8,02322 P:05178d84,00002,115d3 P:0518b5c4,000a8,021bf P:0518d9c4,000a8,036ed P:05191444,00002,11306 P:051a3a44,000a8,0433e P:051a80c4,000a8,039fa P:051abe44,00002,1985b P:051c6fc4,000a8,03a6c P:051caec4,000a8,03441 P:051ce884,00002,0fec8 P:051df5c4,000a8,032dd P:051e2b04,000a8,03998 P:051e6d04,00002,18d09 P:05201284,000a8,03475 P:05204c44,000a9,034a2 P:05208544,00002,15b6a P:0521f704,000a8,03b3c P:05223604,000a8,03a45 P:05227a44,00002,13dff P:0523ca44,000a8,03fd0 P:05241244,000a8,03bb3 P:05245204,00002,149b5 P:0525b104,000a8,03829 P:0525ec44,000a8,03b65 P:052632c4,00002,15e5a P:0527a6c4,000a8,03b66 P:0527e5c4,000a8,03d68
A 1590 5282884 :137aa7
# Timestamp 00:00:00,000
V 054 001620 30 P:05282884,00006,60576 P:052e9f04,000a8,033ca P:052ed5c4,000a8,02bcd P:052f0684,00002,107a9 P:05301f04,000a8,02adf P:05304cc4,000a8,02c2e P:05307c04,00002,15238 P:0531e404,000a8,030f7 P:053217c4,000a8,03039 P:05324b84,00002,106f5 P:053364c4,000a8,02f8c P:05339704,000a8,031b4 P:0533cc44,00002,12146 P:05350144,000a8,03312 P:05353744,000a8,02f31 P:05356984,00002,12dee P:0536ac04,000a8,0304f P:0536df04,000a8,028a8 P:05371204,00002,133dd P:053856c4,000a8,02ae5 P:05388784,000a8,02d61 P:0538b904,00002,131a9 P:0539ff44,000a8,02e10 P:053a30c4,000a8,02d96 P:053a6844,00002,11aa5 P:053b9384,000a8,02a20 P:053bc2c4,000a8,029df P:053bf204,00002,10e1b P:053d1084,000a8,02aac P:053d4084,000a8,02a06
A 1620 53d7204 :13da00
# Timestamp 00:00:00,000
V 055 001650 30 P:053d7204,00006,69796 P:05448304,000a8,02710 P:0544ac44,000a8,027b5 P:0544d7c4,00002,1090c P:0545f284,000a8,03ec5 P:05463484,000a8,026ee P:05465e84,00002,105b6 P:054777c4,000a8,02aab P:0547a4c4,000a8,02984 P:0547d104,00002,1224e P:054906c4,000a8,028cc P:05493184,000a8,02a6a P:05496004,00002,11221 P:054a8484,000a8,03160 P:054ab904,000a8,02f29 P:054aeb44,00002,0f9c7 P:054bf404,000a8,03bcd P:054c3604,000a8,0261c P:054c60c4,00002,10145 P:054d7344,000a8,028a8 P:054d9f84,000a8,0268b P:054dcec4,00002,1344e P:054f1804,000a8,0310b P:054f4bc4,000a8,02a67 P:054f7e04,00002,10935 P:05509684,000a8,02a76 P:0550c804,000a8,029c0 P:0550f804,00002,135e7 P:055242c4,000a8,025c0 P:05526a84,000a8,02bb8
A 1650 5529f04 :1438f7
# Timestamp 00:00:00,000
V 056 001680 30 P:05529f04,00006,6def8 P:0559fbc4,000a8,024ac P:055a22c4,000a8,031dd P:055a5804,00002,11bbe P:055b8704,000a8,02c30 P:055bb584,000a8,0305c P:055be944,00002,128d3 P:055d2684,000a8,039aa P:055d6344,000a8,03287 P:055d9944,00002,18aae P:055f3d44,000a8,0294d P:055f68c4,000a8,03022 P:055f9c84,00002,16cce P:05612044,000a8,02cce P:05614f84,000a8,02a55 P:05617ec4,00002,14582 P:0562d704,000a8,02b50 P:056304c4,000a8,02b78 P:05633584,00002,12f06 P:05647684,000a8,0289f P:0564a144,000a8,02bdb P:0564d504,00002,12095 P:056604c4,000a8,02c43 P:05663884,000a8,02b56 P:05666944,00002,108b4 P:056784c4,000a8,02d42 P:0567b584,000a8,03023 P:0567f004,00002,12a30 P:05692984,000a8,02ac4 P:05695c84,000a8,028cd
A 1680 5698804 :149400
# Timestamp 00:00:00,000
V 057 001710 30 P:05698804,00006,6f1a9 P:0570fcc4,000a8,0260d P:05712604,000a8,02867 P:05715244,00002,159e0 P:0572c284,000a8,02daf P:0572f284,000a8,030e2 P:05732704,00002,17a3e P:0574b904,000a8,03834 P:0574f444,000a8,03d66 P:05753584,00002,12def P:05767804,000a8,03942 P:0576b404,000a8,03950 P:0576f0c4,00002,13d73 P:05784304,000a8,036ee P:05787d84,000a8,03739 P:0578b804,00002,18137 P:057a5184,000a8,035b1 P:057a89c4,000a8,0339b P:057ac2c4,00002,14a85 P:057c2044,000a8,033fe P:057c57c4,000a8,0309a P:057c8dc4,00002,10f37 P:057dad04,000a8,03089 P:057de004,000a8,0300f P:057e1a84,00002,13b43 P:057f6784,000a8,02763 P:057f93c4,000a8,02a07 P:057fc244,00002,11947 P:0580ee44,000a8,02bf4 P:05811e44,000a8,02c6b
A 1710 5815384 :14f400
# Timestamp 00:00:00,000
V 058 001740 30 P:05815384,00006,7c72b P:0589a7c4,000a8,031c3 P:0589dd04,000a8,039bf P:058a1a84,00002,165e0 P:058b9784,000a8,030d5 P:058bcb44,000a8,033be P:058c02c4,00002,13f38 P:058d5744,000a8,033af P:058d8d44,000a8,02ff3 P:058dc044,00002,14b87 P:058f2184,000a8,02cae P:058f50c4,000a8,036b1 P:058f8b44,00002,1380e P:0590d844,000a8,02e13 P:059109c4,000a8,02b6e P:05913904,00002,10316 P:05924dc4,000a8,03062 P:05928184,000a8,029a1 P:0592adc4,00002,103dd P:0593c344,000a8,0305b P:0593f704,000a8,02cb6 P:05942704,00002,106f7 P:05953ec4,000a8,02cd9 P:05956f84,000a8,02b7a P:05959f84,00002,15059 P:05970484,000a8,028c9 P:05973184,000a8,02932 P:05976304,00002,18dc9 P:05990944,000a8,03281 P:05993e84,000a8,03545
A 1740 5997cc4 :15523f
# Timestamp 00:00:00,000
V 059 001770 30 P:05997cc4,00006,7f4e1 P:05a201c4,000a8,03f4a P:05a246c4,000a8,04fb1 P:05a29ac4,00002,18851 P:05a43b04,000a8,03d7b P:05a47c44,000a8,04642 P:05a4c684,00002,1a715 P:05a68704,000a8,04043 P:05a6cc04,000a8,040af P:05a71404,00002,1a684 P:05a8d544,000a8,03315 P:05a90cc4,000a8,03ee6 P:05a94f84,00002,194b2 P:05aafd44,000a8,03d25 P:05ab3dc4,000a8,04115 P:05ab8384,00002,14671 P:05acdf84,000a8,034bc P:05ad1704,000a8,03a31 P:05ad5544,00002,1832c P:05aef044,000a8,0329f P:05af2584,000a8,0320b P:05af5d04,00002,1a756 P:05b11f04,000a8,0328d P:05b15684,000a8,031ed P:05b18e04,00002,16b10 P:05b30ec4,000a8,030b1 P:05b34344,000a8,036e3 P:05b37dc4,00002,17707 P:05b50c04,000a8,02f6a P:05b53e44,000a8,03d1d
A 1770 5b57f84 :15b400
# Timestamp 00:00:00,000
V 060 001800 30 P:05b57f84,00006,874da P:05be8c44,000a8,03680 P:05bec784,000a8,035d9 P:05bf02c4,00002,17888 P:05c091c4,000a8,038f7 P:05c0cf44,000a8,03792 P:05c10b44,00002,19917 P:05c2bd84,000a8,0383e P:05c2f8c4,000a8,03e2f P:05c33ac4,00002,16411 P:05c4b584,000a8,035b7 P:05c4edc4,000a8,03f06 P:05c53144,00002,1838b P:05c6cd04,000a8,02f39 P:05c70004,000a8,045fe P:05c74e04,00002,14ead P:05c8ae84,000a8,04004 P:05c8f504,000a8,035d5 P:05c93044,00002,15f8b P:05caa444,000a8,03338 P:05cadc84,000a8,03470 P:05cb1584,00002,1995a P:05ccc7c4,000a8,0401c P:05cd0b44,000a8,04a11 P:05cd5a04,00002,1e9e4 P:05cf6104,000a8,046d9 P:05cfae44,000a8,048e7 P:05cfff44,00002,15bb3 P:05d16ec4,000a8,045e3 P:05d1ba84,000a8,02d20
A 1800 5d1ea84 :161a00
# Timestamp 00:00:00,000
V 061 001830 30 P:05d1ea84,00006,7cd46 P:05da4644,000a8,029e1 P:05da7284,000a8,02fe7 P:05daa584,00002,11ac1 P:05dbd3c4,000a8,02e67 P:05dc0484,000a8,02857 P:05dc3004,00002,11879 P:05dd59c4,000a8,0311c P:05dd8fc4,000a8,0330c P:05ddc744,00001,1c95d P:05dfabc4,000a8,03355 P:05dfe1c4,000a8,03239 P:05e01704,00002,17e96 P:05e1ad84,000a7,030a1 P:05e1e084,000a8,03ec9 P:05e22584,00002,166af P:05e3a1c4,000a8,03417 P:05e3dac4,000a8,03190 P:05e41244,00002,15252 P:05e57744,000a8,02f2e P:05e5ab04,000a8,02f62 P:05e5e044,00002,17741 P:05e76dc4,000a8,03002 P:05e7a244,000a8,02f6e P:05e7d6c4,00002,11e76 P:05e90444,000a8,03139 P:05e93a44,000a8,03704 P:05e97704,00001,1a365 P:05eb33c4,000a8,0324e P:05eb6904,000a8,035d7
A 1830 5eba204 :167400
# Timestamp 00:00:00,000
V 062 001860 30 P:05eba204,00006,7a8f7 P:05f3d784,000a7,025e9 P:05f3ff44,000a7,02695 P:05f42884,00001,13ef4 P:05f57c44,000a7,026f2 P:05f5a584,000a7,024be P:05f5cd44,00001,11571 P:05f6f644,000a7,02972 P:05f721c4,000a7,02a5e P:05f74f84,00001,15bca P:05f8c144,000a7,029ce P:05f8ed84,000a7,02941 P:05f919c4,00001,135a0 P:05fa63c4,000a7,0287b P:05fa8f44,000a7,02c18 P:05fabe84,00001,15d3c P:05fc31c4,000a7,02979 P:05fc5d44,000a7,028f7 P:05fc8984,00001,13adf P:05fdd984,000a7,02a57 P:05fe05c4,000a7,029db P:05fe32c4,00001,1582f P:05ffa0c4,000a7,02b4c P:05ffce84,000a7,0284b P:05fffa04,00001,13c9c P:06014b84,000a7,0300b P:06017dc4,000a7,02cb5 P:0601adc4,00001,13086 P:0602f284,000a7,02b6d P:06032044,000a7,02802
A 1860 6034bc4 :16c800
# Timestamp 00:00:00,000
V 063 001890 30 P:06034bc4,00006,7d63d P:060bb084,000a7,024e5 P:060bd784,000a7,02158 P:060bfb84,00001,159a7 P:060d6bc4,000a7,026ce P:060d9504,000a7,02b72 P:060dc384,00001,127da P:060eff44,000a7,026d5 P:060f2884,000a7,02a54 P:060f5584,00001,127cb P:06109204,000a7,027e4 P:0610bc04,000a7,02871 P:0610e784,00001,16f42 P:06126e44,000a7,02907 P:061299c4,000a7,03105 P:0612cf04,00001,174cd P:06145b04,000a7,03404 P:061491c4,000a7,034f5 P:0614cb84,00001,13805 P:06161704,000a7,02e17 P:061647c4,000a7,02faf P:06167d04,00001,1423c P:0617d244,000a7,02d96 P:06180244,000a7,02d18 P:06183844,00001,13399 P:06197c44,000a7,034a9 P:0619b904,000a7,02b63 P:0619e844,00001,182f5 P:061b8344,000a7,02f6e P:061bb644,000a7,02aef
A 1890 61beac4 :172800
# Timestamp 00:00:00,000
V 064 001920 30 P:061beac4,00006,8a5a1 P:06252904,000a7,02cae P:06255904,000a7,02e40 P:06258cc4,00001,123c1 P:0626c1c4,000a7,0343f P:0626f884,000a7,03335 P:06273184,00001,13c65 P:062880c4,000a7,0365f P:0628b9c4,000a7,03b05 P:0628fbc4,00001,16c79 P:062a7d44,000a7,039a9 P:062abd04,000a7,0384e P:062afb44,00001,14a63 P:062c5744,000a7,029ad P:062c85c4,000a7,02ac3 P:062cb504,00001,12bef P:062df0c4,000a7,02a40 P:062e1f44,000a7,027c4 P:062e4b84,00001,12a93 P:062f8684,000a7,0336f P:062fbec4,000a7,035d5 P:062ffa04,00001,15523 P:06316204,000a7,039a1 P:0631a104,000a7,036af P:0631ddc4,00001,12d43 P:06331b04,000a7,02ba1 P:06334b04,000a7,02ee0 P:06338044,00001,1620c P:0634f804,000a7,03614 P:063531c4,000a7,031c6
A 1920 6356944 :17835f
# Timestamp 00:00:00,000
V 065 001950 30 P:06356944,00006,8a1ae P:063ea844,000a7,030b9 P:063edb44,000a7,03081 P:063f0f04,00001,13c77 P:06406084,000a7,03293 P:064095c4,000a7,0357b P:0640cf84,00001,17566 P:06425c44,000a7,0344f P:06429304,000a7,038f4 P:0642cfc4,00001,1a7ca P:064491c4,000a7,036db P:0644cdc4,000a7,03955 P:06450cc4,00001,16ed8 P:06469144,000a7,0382e P:0646cec4,000a7,02e2f P:064701c4,00001,167b1 P:06487ec4,000a7,02975 P:0648abc4,000a7,02d87 P:0648dc84,00001,166bb P:064a5a44,000a7,037fc P:064a94c4,000a7,032f4 P:064acb84,00001,16a7e P:064c4d04,000a7,02b63 P:064c7ac4,000a7,02918 P:064ca704,00001,17f2f P:064e3e44,000a7,02bc7 P:064e6c04,000a7,02ebd P:064e9e44,00001,14865 P:064ffbc4,000a7,02b06 P:065028c4,000a7,02a56
A 1950 65055c4 :17e200
# Timestamp 00:00:00,000
V 066 001980 30 P:065055c4,00006,84893 P:065934c4,000a7,02d06 P:06596584,000a7,02e28 P:06599944,00001,19573 P:065b4884,000a7,02c50 P:065b7704,000a7,02ece P:065ba944,00001,15d31 P:065d1c84,000a7,02731 P:065d45c4,000a7,02c43 P:065d7504,00001,17294 P:065eff84,000a7,02b20 P:065f2d44,000a7,03169 P:065f61c4,00001,16b15 P:0660e404,000a7,03a7b P:06612184,000a7,03067 P:06615544,00001,15a54 P:0662c584,000a7,02e08 P:0662f644,000a7,02fbc P:06632a04,00001,15ed9 P:06649f84,000a7,02d06 P:0664cf84,000a7,02c22 P:06650104,00001,169b7 P:06668044,000a7,02cd2 P:0666b1c4,000a7,035b7 P:0666ed04,00001,16577 P:06686704,000a7,02cea P:06689884,000a7,02f6f P:0668cd04,00001,15e85 P:066a3f84,000a7,0288b P:066a6bc4,000a7,02b6e
A 1980 66a9bc4 :184200
# Timestamp 00:00:00,000
V 067 002010 30 P:066a9bc4,00006,7f3a9 P:06731f44,000a7,02544 P:06734644,000a7,02d97 P:06737704,00001,16685 P:0674f404,000a7,02dd6 P:06752404,000a7,02a67 P:067551c4,00001,13f32 P:0676a644,000a7,02d5f P:0676d644,000a7,02c0e P:06770584,00001,14ad5 P:06786604,000a7,02e2b P:067896c4,000a7,02bed P:0678c604,00001,15180 P:067a2d44,000a7,0325a P:067a6344,000a7,02f4c P:067a9584,00001,15ab3 P:067c0684,000a7,02c5b P:067c3504,000a7,02d97 P:067c65c4,00001,13d75 P:067db804,000a7,02d85 P:067de804,000a7,02c17 P:067e1744,00001,13668 P:067f6204,000a7,02cf1 P:067f9144,000a7,02d28 P:067fc144,00001,13242 P:06810844,000a7,02ec4 P:068139c4,000a7,02bec P:06817084,00001,13664 P:0682b844,000a7,02365 P:0682e0c4,000a7,029ae
A 2010 6830dc4 :189c00
# Timestamp 00:00:00,000
V 068 002040 30 P:06830dc4,00006,7f7fa P:068b95c4,000a7,025da P:068bbf04,000a7,02737 P:068beb44,00001,13c63 P:068d39c4,000a7,02869 P:068d6604,000a7,02960 P:068d9484,00001,134c5 P:068eda04,000a7,02992 P:068f0704,000a7,02a17 P:068f3644,00001,143f4 P:06908b84,000a7,02b90 P:0690bac4,000a7,02dd7 P:0690edc4,00001,14aa7 P:06924b44,000a7,02d09 P:06927c04,000a7,02c62 P:0692acc4,00001,16603 P:06942844,000a7,031a9 P:06945f04,000a7,03649 P:06949bc4,00001,148dd P:0695f584,000a7,02fb9 P:06962a04,000a7,03076 P:06966004,00001,14c88 P:0697bf04,000a7,02fb5 P:0697f2c4,000a7,02c22 P:06982444,00001,13908 P:06996fc4,000a7,02bb5 P:06999fc4,000a7,0295a P:0699cd84,00001,13a19 P:069b1b44,000a7,02a16 P:069b4a84,000a7,02ad2
A 2040 69b7cc4 :18fc00
# Timestamp 00:00:00,000
V 069 002070 30 P:069b7cc4,00006,88ae7 P:06a49e84,000a7,01f78 P:06a4c104,000a7,02132 P:06a4e684,00001,1102e P:06a60684,000a7,01efe P:06a62784,000a7,027b6 P:06a65304,00001,11b98 P:06a78144,000a7,02edd P:06a7b2c4,000a7,02f2f P:06a7e504,00001,12650 P:06a91f44,000a7,0274a P:06a94884,000a7,02c6d P:06a977c4,00001,11fba P:06aaab44,000a7,02795 P:06aad544,000a7,02203 P:06aafa04,00001,11a62 P:06ac2784,000a7,024da P:06ac4e84,000a7,02aa3 P:06ac7c44,00001,12aec P:06adbb04,000a7,02ef2 P:06adec84,000a7,02f2b P:06ae1ec4,00001,134f7 P:06af6804,000a7,02dec P:06af9804,000a7,02995 P:06afc744,00001,12918 P:06b10244,000a7,02b68 P:06b133c4,000a7,02950 P:06b163c4,00001,13484 P:06b2ad04,000a7,0362b P:06b2e604,000a7,0349d
A 2070 6b32384 :195987
# Timestamp 00:00:00,000
V 070 002100 30 P:06b32384,00006,87e64 P:06bc3ac4,000a7,0276f P:06bc6404,000a7,02527 P:06bc8bc4,00001,0fe68 P:06bd9cc4,000a7,028e6 P:06bdc784,000a7,0281a P:06bdf244,00001,11cad P:06bf22c4,000a7,02f8b P:06bf5504,000a7,03084 P:06bf88c4,00001,14276 P:06c0e044,000a7,032e9 P:06c11584,000a7,033ce P:06c14dc4,00001,13e0b P:06c2a0c4,000a7,037c5 P:06c2db44,000a7,03600 P:06c31504,00001,12b9d P:06c45484,000a7,037e9 P:06c48f04,000a7,03ccf P:06c4cf84,00001,1512a P:06c636c4,000a7,0389e P:06c67204,000a7,03997 P:06c6af84,00001,14e54 P:06c813c4,000a7,03a9b P:06c85204,000a7,03733 P:06c88c84,00001,151ff P:06c9f484,000a7,036fa P:06ca2e44,000a7,03a53 P:06ca7344,00001,15bc8 P:06cbe204,000a7,03c0f P:06cc24c4,000a7,0388a
A 2100 6cc60c4 :19b600
# Timestamp 00:00:00,000
V 071 002130 30 P:06cc60c4,00006,8b65b P:06d5b704,000a7,0321b P:06d5eb84,000a7,02e77 P:06d61d04,00001,13123 P:06d76284,000a7,03722 P:06d79c44,000a7,0399f P:06d7d9c4,00001,1622b P:06d95244,000a7,03347 P:06d98844,000a7,03194 P:06d9be44,00001,15963 P:06db2dc4,000a7,03361 P:06db63c4,000a7,0323e P:06db9904,00001,162c3 P:06dd1304,000a7,02e4b P:06dd43c4,000a7,02b77 P:06dd7244,00001,16041 P:06dee944,000a7,02961 P:06df14c4,000a7,02aca P:06df4404,00001,1615e P:06e0ba44,000a7,0316a P:06e0eec4,000a7,0315b P:06e12584,00001,16525 P:06e29f84,000a7,032fa P:06e2d704,000a7,02e3b P:06e30ac4,00001,162e3 P:06e481c4,000a7,03346 P:06e4ba04,000a7,033d7 P:06e4f304,00001,128fb P:06e62c84,000a7,03af8 P:06e66d04,000a7,03394
A 2130 6e6a604 :1a1600
# Timestamp 00:00:00,000
V 072 002160 30 P:06e6a604,00006,8c387 P:06f003c4,000a7,024ed P:06f02c44,000a7,0223c P:06f05284,00001,1296c P:06f18b44,000a7,02410 P:06f1b304,000a7,025c8 P:06f1ddc4,00001,14241 P:06f33184,000a7,0205b P:06f354c4,000a7,029c3 P:06f38404,00001,14766 P:06f4de84,000a7,03556 P:06f51844,000a7,02dcc P:06f54b44,00001,1530d P:06f6b104,000a7,02c0b P:06f6e1c4,000a7,02f3f P:06f71644,00001,157be P:06f88144,000a7,02f16 P:06f8b504,000a7,02d6f P:06f8e744,00001,14a94 P:06fa44c4,000a7,02a3c P:06fa7284,000a7,02e41 P:06faa644,00001,15781 P:06fc1144,000a7,02dd9 P:06fc4384,000a7,03261 P:06fc7b04,00001,1568b P:06fde484,000a7,0324f P:06fe1cc4,000a7,02ee8 P:06fe4f04,00001,163d6 P:06ffc9c4,000a7,02ee6 P:06fffb44,000a7,028fc
A 2160 7002b44 :1a7387
# Timestamp 00:00:00,000
V 073 002190 30 P:07002b44,00006,8c336 P:07098c04,000a7,029c5 P:0709b844,000a7,0272e P:0709e244,00001,145ea P:070b3d84,000a7,02b04 P:070b6a84,000a7,02583 P:070b9304,00001,17d5b P:070d2804,000a7,0332d P:070d5e04,000a7,035e4 P:070d9a04,00001,18c25 P:070f3e04,000a7,03374 P:070f7644,000a7,03d86 P:070fba84,00001,150c8 P:07111ec4,000a7,0336f P:071157c4,000a7,02d4d P:07118884,00001,1795c P:071319c4,000a7,04213 P:07135f84,000a7,0378d P:07139b84,00001,14215 P:0714f304,000a7,03a2f P:07153084,000a7,03c5e P:07157104,00001,156dd P:0716de44,000a7,030b5 P:07171144,000a7,0318b P:07174684,00001,14f76 P:0718ab84,000a7,03292 P:0718e0c4,000a7,02f01 P:07191304,00001,15647 P:071a7f84,000a7,02db8 P:071ab044,000a7,033c8
A 2190 71ae704 :1ad000
# Timestamp 00:00:00,000
V 074 002220 30 P:071ae704,00006,8c283 P:07244944,000a7,025cc P:07247104,000a7,0294f P:07249d44,00001,140b0 P:0725f344,000a7,02c52 P:072621c4,000a7,031b0 P:072657c4,00001,14f38 P:0727bcc4,000a7,0324c P:0727f204,000a7,031bc P:07282744,00001,1a460 P:0729e4c4,000a7,03620 P:072a1dc4,000a7,03d30 P:072a6084,00001,1ccc4 P:072c4bc4,000a7,03763 P:072c8884,000a7,03716 P:072cc3c4,00001,17b08 P:072e5684,000a7,02b1b P:072e8444,000a7,030a1 P:072eb804,00001,16a4c P:07303984,000a7,0297e P:073065c4,000a7,02db5 P:07309684,00001,1678e P:073215c4,000a7,02bcb P:07324444,000a7,02b43 P:073272c4,00001,17265 P:0733fc84,000a7,0317f P:07343044,000a7,02fcf P:07346344,00001,170e9 P:0735eb84,000a7,03176 P:073620c4,000a7,0365d
A 2220 7365cc4 :1b32cf
# Timestamp 00:00:00,000
V 075 002250 30 P:07365cc4,00006,8c12e P:073fba84,000a7,0307d P:073fed84,000a7,02dbc P:07401f04,00001,16500 P:07419a84,000a7,02efc P:0741cc04,000a7,030f1 P:07420144,00001,15a00 P:074370c4,000a7,03074 P:0743a3c4,000a7,03454 P:0743dd84,00001,16b76 P:07455d84,000a7,03719 P:07459984,000a7,03725 P:0745d704,00001,16c31 P:07475884,000a7,03360 P:074790c4,000a7,03c49 P:0747d204,00001,18584 P:07497004,000a7,031ac P:0749a484,000a7,03345 P:0749db44,00001,18045 P:074b7344,000a7,03492 P:074bab84,000a7,03422 P:074be304,00001,182c9 P:074d7e04,000a7,031e3 P:074db284,000a7,03523 P:074dec44,00001,16f4d P:074f7244,000a7,02b9e P:074fa184,000a7,01fec P:074fc584,00001,16a39 P:075144c4,000a7,03229 P:07517b84,000a7,030ec
A 2250 751b244 :1b943f
# Timestamp 00:00:00,000
V 076 002280 30 P:0751b244,00006,8bf70 P:075b0c44,000a7,025ac P:075b3404,000a7,01bb4 P:075b5204,00001,1160d P:075c7b04,000a7,01cec P:075c99c4,000a7,02ac9 P:075cc784,00001,1695f P:075e4904,000a7,02f06 P:075e7a84,000a7,03378 P:075eb144,00001,16694 P:07602e44,000a7,03045 P:07606144,000a7,02f13 P:07609444,00001,1684f P:076212c4,000a7,036c3 P:07624ec4,000a7,03439 P:07628884,00001,175ac P:07641304,000a7,029ee P:07644184,000a7,0280c P:07646dc4,00001,135ca P:0765b4c4,000a7,033e6 P:0765edc4,000a7,031f2 P:07662604,00001,1675a P:0767a184,000a7,03948 P:0767e084,000a7,03880 P:07681c84,00001,13f0d P:07696ec4,000a7,02f01 P:0769a1c4,000a7,0319c P:0769d7c4,00002,13cf9 P:076b2884,000a7,03015 P:076b5c44,000a8,034e5
A 2280 76b9484 :1bf000
# Timestamp 00:00:00,000
V 077 002310 30 P:076b9484,00006,8bbb9 P:0774e944,000a7,02568 P:07751284,000a7,027f8 P:07753f84,00001,11777 P:07766584,000a7,032d1 P:07769c44,000a7,02ff8 P:0776d184,00001,12fcf P:077811c4,000a7,028f3 P:07783e04,000a7,02b6d P:07786e04,00001,127b6 P:0779a844,000a7,02388 P:0779cdc4,000a7,02874 P:0779fa04,00001,11f22 P:077b2c04,000a7,023df P:077b5184,000a7,02e18 P:077b8304,00001,11594 P:077cac04,000a7,034fa P:077ce384,000a7,034ed P:077d1bc4,00001,13269 P:077e62c4,000a7,03a58 P:077ea044,000a7,03b58 P:077edf44,00001,151f9 P:07804744,000a7,02daf P:07807744,000a7,02d80 P:0780a804,00001,14e68 P:07820c44,000a7,02b2d P:07823ac4,000a7,027bf P:07826584,00001,18e07 P:07840bc4,000a7,02faa P:07843f84,000a7,03038
A 2310 7847884 :1c4a00
# Timestamp 00:00:00,000
V 078 002340 30 P:07847884,00006,894ad P:078da584,000a7,02cef P:078dd4c4,000a7,02f7b P:078e0884,00001,0e80d P:078f00c4,000a7,02858 P:078f2b84,000a7,027bd P:078f5644,00001,18af9 P:0790f984,000a7,02902 P:07912504,000a7,02dc8 P:079155c4,00001,14233 P:0792ad44,000a7,024c2 P:0792d444,000a7,029c4 P:07930144,00001,12e18 P:079443c4,000a7,0276e P:07946d04,000a7,02e4a P:07949e84,00001,13388 P:0795e644,000a7,02696 P:07960ec4,000a7,02b65 P:07963e04,00001,12c99 P:07977e44,000a7,02c94 P:0797ae44,000a7,0269f P:0797d784,00001,12b2f P:07991704,000a7,02d47 P:07994704,000a7,032d2 P:07997d04,00001,13ba7 P:079acdc4,000a7,03592 P:079b0604,000a7,0396b P:079b4a44,00001,14563 P:079ca284,000a7,036c2 P:079cde84,000a7,03b2b
A 2340 79d1f04 :1ca4a7
# Timestamp 00:00:00,000
V 079 002370 30 P:079d1f04,00006,79ac4 P:07a54404,000a7,0319b P:07a57884,000a7,032b8 P:07a5b004,00001,22d51 P:07a802c4,000a7,02e80 P:07a83384,000a7,036b6 P:07a86ec4,00001,17309 P:07a9f944,000a7,02fed P:07aa2b84,000a7,03114 P:07aa6004,00001,11f15 P:07ab92c4,000a7,03122 P:07abc684,000a7,02fd4 P:07abf984,00001,121c7 P:07ad2f44,000a7,0343d P:07ad6604,000a7,03093 P:07ad99c4,00002,15c0e P:07af0c44,000a8,03077 P:07af3f44,000a8,03274 P:07af7544,00002,114cb P:07b09d84,000a8,0302f P:07b0d084,000a8,02e2c P:07b102c4,00002,15308 P:07b26b84,000a8,02ee4 P:07b29dc4,000a8,03252 P:07b2d3c4,00002,160ea P:07b44b84,000a8,02e66 P:07b47c44,000a8,02a89 P:07b4ac44,00002,1466e P:07b60604,000a8,02b3b P:07b636c4,000a8,0290c
A 2370 7b66784 :1d0400
# Timestamp 00:00:00,000
V 080 002400 30 P:07b66784,00006,8b899 P:07bfbb84,000a8,02a47 P:07bfe944,000a8,0254e P:07c01344,00002,0fb18 P:07c11a84,000a8,031f0 P:07c15144,000a8,0298a P:07c17f04,00002,1154b P:07c2a384,000a8,03318 P:07c2da44,000a8,0327a P:07c31344,00002,17f76 P:07c4a904,000a8,0359c P:07c4e384,000a8,02c32 P:07c51504,00002,18926 P:07c6b604,000a8,036e2 P:07c6f144,000a8,02f51 P:07c72384,00002,1963a P:07c8d2c4,000a8,030f6 P:07c90684,000a8,0330c P:07c93d44,00002,17f36 P:07cad484,000a8,030f0 P:07cb0844,000a8,02d30 P:07cb3904,00002,179be P:07ccca44,000a8,0339c P:07cd0104,000a8,0363a P:07cd3d04,00002,17e2c P:07ced144,000a8,034de P:07cf0bc4,000a8,035de P:07cf47c4,00002,16e58 P:07d0cac4,000a8,0392e P:07d109c4,000a8,03625
A 2400 7d14384 :1d6400
# Timestamp 00:00:00,000
V 081 002430 30 P:07d14384,00006,8bffc P:07da9c04,000a8,03b2a P:07dadd44,000a8,034b8 P:07db17c4,00002,18f7c P:07dcc044,000a8,0350a P:07dcfa04,000a8,03985 P:07dd3784,00002,1b711 P:07df0884,000a8,03fe2 P:07df4c04,000a8,0391d P:07df88c4,00002,18d37 P:07e12e44,000a8,03e10 P:07e17104,000a8,05188 P:07e1cb04,00002,14e2a P:07e32b84,000a8,0383e P:07e369c4,000a8,03fad P:07e3b044,00002,1467d P:07e50884,000a8,02aa5 P:07e53704,000a8,02a5c P:07e56704,00002,130bd P:07e6a804,000a8,029eb P:07e6d684,000a8,028fe P:07e70444,00002,12b8b P:07e83f44,000a8,02812 P:07e86b84,000a8,02938 P:07e89944,00002,12c1e P:07e9d504,000a8,02c76 P:07ea0504,000a8,0256a P:07ea2fc4,00002,13a7b P:07eb7a84,000a8,02833 P:07eba6c4,000a8,02678
A 2430 7ebd244 :1dc187
# Timestamp 00:00:00,000
V 082 002460 30 P:07ebd244,00006,8c282 P:07f53184,000a8,0225b P:07f55584,000a8,022a3 P:07f57b04,00002,12ae6 P:07f6b9c4,000a8,026d7 P:07f6e304,000a8,02635 P:07f70c44,00002,12688 P:07f84684,000a8,028c8 P:07f87144,000a8,02d6f P:07f8a204,00002,13432 P:07f9ea84,000a8,0288e P:07fa1544,000a8,02614 P:07fa3e84,00002,12703 P:07fb7984,000a8,02725 P:07fba2c4,000a8,02a98 P:07fbd084,00002,12a0a P:07fd0e84,000a8,0272f P:07fd37c4,000a8,02884 P:07fd6344,00002,128d8 P:07fe9f04,000a8,026df P:07fec9c4,000a8,0243a P:07fef184,00002,11f28 P:08001fc4,000a8,0285d P:08004c04,000a8,027a1 P:080079c4,00002,13603 P:0801c184,000a8,02635 P:0801ed04,000a8,02718 P:080217c4,00002,11f55 P:080349c4,000a8,02400 P:08037244,000a8,0260c
A 2460 803a004 :1e1e00
# Timestamp 00:00:00,000
V 083 002490 30 P:0803a004,00006,808ef P:080c3ac4,000a8,030ef P:080c6f44,000a8,031ac P:080ca484,00002,21041 P:080ed704,000a8,04f56 P:080f2d44,000a8,0320a P:080f6344,00002,14b17 P:0810c244,000a8,044e7 P:08110bc4,000a8,03277 P:081141c4,00002,16929 P:0812c1c4,000a8,03161 P:0812f584,000a8,02b90 P:08132404,00002,16b74 P:0814a644,000a8,0335f P:0814dc44,000a8,0335f P:081513c4,00002,17cd5 P:0816a804,000a8,03447 P:0816dec4,000a8,0368b P:08171a04,00002,1412d P:08186e84,000a8,0357f P:0818a6c4,000a8,02a34 P:0818d604,00002,13f80 P:081a2844,000a8,0308e P:081a5c04,000a8,041f9 P:081aa4c4,00002,18a30 P:081c4684,000a8,0344b P:081c7f84,000a8,03464 P:081cb944,00002,14048 P:081e0b84,000a8,03038 P:081e40c4,000a8,02f12
A 2490 81e73c4 :1e7e00
# Timestamp 00:00:00,000
V 084 002520 30 P:081e73c4,00006,7cd9d P:0826ce04,000a8,02ec0 P:08270104,000a8,03fc4 P:08274484,00002,1dad4 P:08293bc4,000a8,0413d P:08298004,000a8,03a42 P:0829c084,00002,1abaf P:082b8704,000a8,03e5a P:082bca84,000a8,03026 P:082bffc4,00002,15969 P:082d6dc4,000a8,034ea P:082da784,000a8,02ca6 P:082dd784,00002,1334e P:082f1d04,000a8,032fc P:082f5544,000a8,02ff3 P:082f8904,00002,12752 P:0830c104,000a8,03416 P:0830fa04,000a8,03446 P:08313244,00002,177ba P:0832c144,000a8,03e27 P:08330284,000a8,030dd P:083337c4,00002,1b2b2 P:08350444,000a8,02eca P:083535c4,000a8,032de P:08356bc4,00002,19cae P:083721c4,000a8,02f91 P:08375644,000a8,036da P:083793c4,00002,1a1be P:08394f04,000a8,03185 P:08398504,000a8,03288
A 2520 839bb04 :1ede00
# Timestamp 00:00:00,000
V 085 002550 30 P:0839bb04,00006,72cd3 P:08416804,000a8,03588 P:0841a284,000a8,033b9 P:0841dc44,00002,1b622 P:0843aec4,000a8,03671 P:0843e7c4,000a8,0298f P:08441404,00002,169e6 P:084594c4,000a8,02d11 P:0845c404,000a8,029ea P:0845f1c4,00002,17742 P:084780c4,000a8,03219 P:0847b544,000a8,02e21 P:0847e6c4,00002,15bd2 P:08495944,000a8,03296 P:08498e84,000a8,02a91 P:0849bc44,00002,13bf8 P:084b0d04,000a8,0375a P:084b4784,000a8,0341f P:084b7f04,00002,1418a P:084cd5c4,000a8,032a6 P:084d0b04,000a8,02e77 P:084d3e04,00002,1e792 P:084f4504,000a8,02ff5 P:084f7984,000a8,03510 P:084fb284,00002,16c33 P:08513584,000a8,03270 P:08516b84,000a8,02c15 P:08519ac4,00002,16962 P:08531ac4,000a8,03399 P:085350c4,000a8,02c52
A 2550 8538004 :1f3800
# Timestamp 00:00:00,000
V 086 002580 30 P:08538004,00006,612e9 P:085a0584,000a8,0299b P:085a3284,000a8,02697 P:085a5bc4,00002,1e03a P:085c5844,000a8,0239e P:085c7e84,000a8,025dc P:085ca944,00002,15c48 P:085e18c4,000a8,02489 P:085e4084,000a8,02022 P:085e6484,00002,12c4d P:085fa1c4,000a8,02689 P:085fca44,000a8,026c2 P:085ff5c4,00002,1393c P:086142c4,000a8,02d4f P:086172c4,000a8,02af4 P:0861a144,00002,1bf1c P:08637d84,000a8,0276e P:0863a904,000a8,02537 P:0863d244,00002,148a2 P:08652cc4,000a8,02774 P:08655784,000a8,028cd P:08658604,00002,14eb2 P:0866e8c4,000a8,036a4 P:08672404,000a8,030bc P:08675884,00002,17825 P:0868e844,000a8,02eba P:08691b44,000a8,03183 P:08695504,00002,1bb81 P:086b2c04,000a8,02d80 P:086b5c04,000a8,02835
A 2580 86b8a84 :1f9587
# Timestamp 00:00:00,000
V 087 002610 30 P:086b8a84,00006,56be0 P:08715e44,000a8,02a68 P:08718b44,000a8,02270 P:0871b004,00002,167f7 P:08732e84,000a8,023b7 P:087354c4,000a8,023ec P:08737bc4,00002,0f03e P:08747d04,000a8,02a3e P:0874a944,000a8,023a7 P:0874d044,00002,178b4 P:087660c4,000a8,02942 P:08768c44,000a8,0324e P:0876c244,00002,14678 P:08781e44,000a8,03a6e P:08785bc4,000a8,030d8 P:08789044,00002,1a38b P:087a4dc4,000a8,03442 P:087a86c4,000a8,03250 P:087ac144,00002,149bc P:087c2044,000a8,03f83 P:087c6304,000a8,033e7 P:087c9d84,00002,16b50 P:087e1d84,000a8,03fbc P:087e6344,000a8,033a5 P:087e9e84,00002,17e44 P:08803444,000a8,03a40 P:088071c4,000a8,034c8 P:0880ae84,00002,156b2 P:08821a44,000a8,0365f P:08825704,000a8,02e74
A 2610 8828a04 :1ff200
# Timestamp 00:00:00,000
V 088 002640 30 P:08828a04,00006,58325 P:08887684,000a8,03334 P:0888af84,000a8,02897 P:0888db04,00002,1351c P:088a22c4,000a8,0303e P:088a5804,000a8,02787 P:088a82c4,00002,164a4 P:088bfe44,000a8,02e2e P:088c2f04,000a8,0273a P:088c5904,00002,1673b P:088dd6c4,000a8,0336b P:088e0d84,000a8,022a4 P:088e3304,00002,11a0e P:088f5fc4,000a8,02afe P:088f8d84,000a8,02301 P:088fb304,00002,150b2 P:08911984,000a8,02acd P:08914684,000a8,02d85 P:08917b04,00002,17bdb P:08930e84,000a8,02bf3 P:08933e84,000a8,031bc P:08937604,00002,1640f P:0894f184,000a8,043b9 P:089538c4,000a8,02bf4 P:08956e04,00002,14603 P:0896c584,000a8,03585 P:08970244,000a8,02e01 P:08973484,00002,14557 P:08988f04,000a8,02fc3 P:0898c144,000a8,02c06
A 2640 898f804 :205200
# Timestamp 00:00:00,000
V 089 002670 30 P:0898f804,00006,54e14 P:089ea944,000a8,02e6a P:089eda04,000a8,03c84 P:089f1c04,00002,172db P:08a0a504,000a8,03e50 P:08a0e884,000a8,02a78 P:08a11884,00002,1100f P:08a23704,000a8,02f80 P:08a26a04,000a8,03691 P:08a2a6c4,00002,14f5a P:08a408c4,000a8,03825 P:08a44644,000a8,034d2 P:08a48184,00002,16b2e P:08a60184,000a8,03107 P:08a63784,000a9,032f1 P:08a66f04,00002,18c0d P:08a81484,000a8,04655 P:08a85ec4,000a8,050f6 P:08a8b444,00002,1992a P:08aa6684,000a8,035f7 P:08aa9f84,000a8,03598 P:08aae004,00002,17fea P:08ac7804,000a8,03d47 P:08acb884,000a8,03d34 P:08acfa84,00002,19e01 P:08aeb204,000a8,050fc P:08af09c4,000a8,03cc3 P:08af4ec4,00002,1a054 P:08b10884,000a8,04670 P:08b152c4,000a8,04de9
A 2670 8b1a6c4 :20ad5f
# Timestamp 00:00:00,000
V 090 002700 30 P:08b1a6c4,00006,4efad P:08b6f804,000a8,03728 P:08b73404,000a8,03466 P:08b76c44,00002,102c3 P:08b87d44,000a8,05fed P:08b8e644,000a8,024ed P:08b90ec4,00002,15516 P:08ba7784,000a8,032fe P:08baafc4,000a8,04882 P:08bafc44,00002,17409 P:08bc8784,000a8,047b4 P:08bcd284,000a8,0438c P:08bd1a84,00002,171c1 P:08bea384,000a8,05222 P:08befa84,000a8,04935 P:08bf4ac4,00002,1a932 P:08c10d84,000a8,04078 P:08c15404,000a8,04d7b P:08c1a744,00002,19018 P:08c34fc4,000a8,0467b P:08c39a04,000a8,050e0 P:08c3f104,00002,1f042 P:08c601c4,000a8,04952 P:08c65144,000a8,03ef3 P:08c69404,00002,19d26 P:08c84a04,000a8,04c3d P:08c89b04,000a8,03c91 P:08c8de84,00002,11106 P:08c9ff44,000a8,06bbf P:08ca7384,000a8,02cca
A 2700 8caa744 :210c00
# Timestamp 00:00:00,000
V 091 002730 30 P:08caa744,00006,5f6f5 P:08d11044,000a8,03665 P:08d14944,000a8,045e4 P:08d19444,00002,148ef P:08d2f284,000a8,03399 P:08d32884,000a8,02986 P:08d354c4,00002,1392d P:08d4a284,000a8,032fa P:08d4d7c4,000a8,03b46 P:08d516c4,00002,1aa01 P:08d6da44,000a8,05c9a P:08d73e04,000a8,03884 P:08d77d04,00002,1b4a9 P:08d94d44,000a8,037fc P:08d987c4,000a8,04210 P:08d9cd84,00002,16e35 P:08db52c4,000a8,04e46 P:08dba544,000a8,03975 P:08dbe2c4,00002,1448c P:08dd3c84,000a8,03ae3 P:08dd7ac4,000a8,02bc5 P:08dda944,00002,117b0 P:08ded484,000a8,0384f P:08df0fc4,000a8,02b69 P:08df4384,00002,13406 P:08e08784,000a8,03de8 P:08e0cd44,000a8,0307e P:08e10344,00002,1a802 P:08e2c604,000a8,05020 P:08e31ac4,000a8,04ff7
A 2730 8e37584 :216c00
# Timestamp 00:00:00,000
V 092 002760 30 P:08e37584,00006,45343 P:08e81a44,000a8,053ba P:08e875c4,000a8,063a6 P:08e8e104,00002,1f4df P:08eaf344,000a8,05e23 P:08eb5704,000a8,05a71 P:08ebba04,00002,2067f P:08ede144,000a8,0594f P:08ee3f04,000a8,05f5c P:08eea384,00002,1d73d P:08f09944,000a8,05a51 P:08f0fb84,000a8,060c5 P:08f16244,00002,1d116 P:08f34f04,000a8,056bf P:08f3aa84,000a8,053ff P:08f40604,00002,19338 P:08f5b184,000a8,03da1 P:08f5f504,000a8,04c7d P:08f64784,00002,1ac33 P:08f80ec4,000a8,04320 P:08f85544,000a8,03e9c P:08f89804,00002,1581a P:08fa0604,000a8,02cd2 P:08fa3544,000a8,037aa P:08fa7084,00002,17ef3 P:08fc0704,000a8,03550 P:08fc4004,000a8,03493 P:08fc7a84,00002,1471b P:08fdd504,000a8,02953 P:08fe0144,000a8,036cb
A 2760 8fe3e04 :21c8cf
# Timestamp 00:00:00,000
V 093 002790 30 P:08fe3e04,00006,51c6d P:0903be84,000a8,02b36 P:0903ec44,000a8,02db0 P:09041d04,00002,10668 P:09053404,000a8,026df P:09055f84,000a8,0264b P:090588c4,00002,141fa P:0906de04,000a8,03d87 P:090720c4,000a8,040b6 P:090765c4,00002,17982 P:0908f704,000a8,03909 P:090933c4,000a8,0470d P:09097ec4,00002,1a3e0 P:090b3c44,000a8,04bc6 P:090b8c84,000a8,057fc P:090bed44,00002,18a52 P:090d8f04,000a8,05700 P:090dee44,000a8,063ed P:090e5804,00002,17781 P:090fe704,000a8,05063 P:09103b04,000a8,05339 P:09109384,00002,188a2 P:09123484,000a8,05224 P:09128d04,000a8,055c8 P:0912ed04,00002,1b16b P:0914b8c4,000a8,06087 P:09151e04,000a8,0618e P:09158704,00002,1d9d2 P:09177f04,000a8,062a0 P:0917e984,000a8,06c7f
A 2790 9185b84 :222600
# Timestamp 00:00:00,000
V 094 002820 30 P:09185b84,00006,3be53 P:091c65c4,000a8,06c6e P:091cdb84,000a8,06109 P:091d4304,00002,1cbbf P:091f29c4,000a8,050bf P:091f7e84,000a8,0512f P:091fd884,00002,17477 P:09216244,000a8,05559 P:0921bf44,000a8,04ae1 P:09221104,00002,13f8d P:09236404,000a8,036d4 P:0923a004,000a8,03b36 P:0923df04,00002,16e5e P:09256444,000a8,032bf P:09259a44,000a8,03269 P:0925d044,00002,192c3 P:09277bc4,000a8,03a52 P:0927b944,000a8,03f7a P:0927fd84,00002,13bb8 P:09294d84,000a8,0425a P:092994c4,000a8,03b06 P:0929d9c4,00002,185ef P:092b77c4,000a8,03595 P:092bb004,000a8,039ce P:092bf144,00002,1c672 P:092dd5c4,000a8,04154 P:092e1ac4,000a8,0448e P:092e6444,00002,185ff P:09300244,000a8,04833 P:09304e04,000a8,04227
A 2820 9309904 :22843f
# Timestamp 00:00:00,000
V 095 002850 30 P:09309904,00006,534db P:09363184,000a8,03ea4 P:09367384,000a8,0470a P:0936be84,00002,17280 P:09384844,000a8,04142 P:09388c84,000a8,039c9 P:0938cd04,00002,16c9c P:093a4e84,000a9,03661 P:093a89c4,000a9,037bd P:093ac804,00002,15461 P:093c2e84,000a8,05f1b P:093c96c4,000a8,032d0 P:093ccd84,00002,1b206 P:093e9944,000a8,0386e P:093ed544,000a8,03eaf P:093f1804,00002,184c8 P:0940b544,000a8,04be0 P:094104c4,000a8,03e4e P:094149c4,00002,23e0d P:0943ac44,000a8,038a9 P:0943e784,000a8,05b44 P:09444844,00002,1d5c2 P:09463b04,000a8,0bd22 P:09470704,000a8,09ce4 P:0947acc4,00002,17a9e P:09493ec4,000a8,05775 P:09499bc4,000a8,023aa P:0949c384,00002,1343a P:094b0904,000a8,01c70 P:094b2704,000a8,02098
A 2850 94b4b04 :22e0a7
# Timestamp 00:00:00,000
V 096 002880 30 P:094b4b04,00006,3540a P:094ee584,000a8,01b52 P:094f0444,000a8,01fd9 P:094f2844,00002,1376c P:09507184,000a8,01e52 P:09509344,000a8,02ad2 P:0950c284,00002,1f5f6 P:0952d7c4,000a8,02dfa P:09530944,000a8,056a9 P:095364c4,00002,20d39 P:09559204,000a8,04ac2 P:0955e3c4,000a8,0390a P:095622c4,00002,1898d P:0957c484,000a8,0201c P:0957e644,000a8,02294 P:09580bc4,00002,111aa P:09593044,000a8,02a2d P:09595d44,000a8,021ae P:09598804,00002,10c10 P:095aa084,000a8,01f5a P:095ac844,000a8,0363d P:095b02c4,00002,1695b P:095c82c4,000a8,0440a P:095cca04,000a8,03a16 P:095d0f04,00002,125f8 P:095e44c4,000a8,03aef P:095e8784,000a8,03851 P:095ec444,00002,1b41c P:096093c4,000a8,034b4 P:0960ce44,000a8,03e06
A 2880 9611344 :234000
# Timestamp 00:00:00,000
V 097 002910 30 P:09611344,00006,4e1f2 P:09665284,000a8,02f59 P:09668404,000a8,02bf6 P:0966b344,00002,17907 P:096843c4,000a8,02541 P:09686b84,000a8,028a0 P:096897c4,00002,1b086 P:096a62c4,000a8,0266c P:096a8d84,000a8,029bb P:096abc04,00002,1b37d P:096c8ac4,000a8,03276 P:096cc0c4,000a8,03481 P:096cf904,00002,14a0d P:096e58c4,000a8,02b6c P:096e8684,000a8,02979 P:096eb2c4,00002,0feef P:096fc0c4,000a8,027b9 P:096fedc4,000a8,0264d P:097017c4,00002,107d9 P:097131c4,000a8,0240e P:09715a44,000a8,028f7 P:09718c84,00002,191b7 P:09733804,000a8,034c8 P:09736f84,000a8,035f3 P:0973aac4,00002,126a7 P:0974e444,000a8,029bf P:097512c4,000a8,028c7 P:09754384,00002,11500 P:09766a44,000a8,0438a P:0976b304,000a8,04443
A 2910 9770044 :239e3f
# Timestamp 00:00:00,000
V 098 002940 30 P:09770044,00006,40ce0 P:097b5c44,000a8,04346 P:097ba2c4,000a8,04533 P:097bee84,00002,15d2c P:097d5f84,000a8,05da0 P:097dc584,000a8,04d32 P:097e1b04,00002,1766b P:097fa884,000a8,05cde P:09800ac4,000a8,05fca P:09807004,00002,1c225 P:09824dc4,000a8,06e3b P:0982c444,000a8,07b70 P:098349c4,00002,1be69 P:098523c4,000a8,07449 P:09859d44,000a8,0741b P:098619c4,00002,18d0f P:0987be84,000a8,06167 P:09882904,000a8,0626c P:098892c4,00002,1a7dd P:098a5404,000a8,04d17 P:098aa5c4,000a8,04ca8 P:098af6c4,00002,1508e P:098c5d44,000a8,03f2e P:098c9f44,000a8,04700 P:098ced44,00002,14664 P:098e4644,000a8,03d7a P:098e8904,000a8,044e7 P:098ed4c4,00002,14fdc P:09903784,000a8,03a8b P:099078c4,000a8,03272
A 2940 990b044 :23fa00
# Timestamp 00:00:00,000
V 099 002970 30 P:0990b044,00006,3f443 P:0994f744,000a8,049df P:09954544,000a8,04dc6 P:099597c4,00002,1af43 P:09976144,000a8,05524 P:0997ba84,000a8,0752a P:09983b84,00002,25724 P:099ab6c4,000a8,07506 P:099b3344,000a8,09bef P:099bdcc4,00002,1c727 P:099dbf04,000a8,07c89 P:099e4244,000a8,038ca P:099e7f04,00002,14afd P:099fdf84,000a8,02943 P:09a00b04,000a8,02b55 P:09a03984,00002,1209a P:09a16dc4,000a8,036bf P:09a1a784,000a8,0710c P:09a22104,00002,19367 P:09a3ce04,000a8,0425e P:09a416c4,000a8,06338 P:09a48144,00002,23259 P:09a6d404,000a8,09212 P:09a77244,000a8,086b1 P:09a80244,00002,14c75 P:09a96444,000a8,043f7 P:09a9ab84,000a8,0643f P:09aa1544,00002,11ed2 P:09ab4804,000a8,0357d P:09ab8044,000a8,053c9
A 2970 9abd8c4 :245a00
# Timestamp 00:00:00,000
V 100 003000 30 P:09abd8c4,00006,483a0 P:09b0b684,000a8,04288 P:09b0fc44,000a8,045cf P:09b14804,00002,17e63 P:09b2dd04,000a8,051a9 P:09b33644,000a8,04538 P:09b382c4,00002,1e55e P:09b58544,000a8,0567a P:09b5e004,000a8,061ee P:09b64844,00002,1c9bf P:09b82fc4,000a8,043e6 P:09b87a04,000a8,04169 P:09b8c084,00002,18abb P:09ba63c4,000a8,03f88 P:09baa744,000a8,03f95 P:09baeac4,00002,15926 P:09bc5a44,000a8,03015 P:09bc8c84,000a8,03f30 P:09bccf44,00002,18296 P:09be6984,000a8,03817 P:09bea4c4,000a8,033db P:09bede84,00002,1a038 P:09c09844,000a8,030d4 P:09c0ce44,000a8,03a51 P:09c10f84,00002,1aa40 P:09c2d3c4,000a8,04683 P:09c31e04,000a8,0463c P:09c369c4,00002,181ea P:09c50404,000a8,04048 P:09c54784,000a8,0360c
A 3000 9c58384 :24b617
# Timestamp 00:00:00,000
V 101 003030 30 P:09c58384,00006,40e9b P:09c9e404,000a8,04621 P:09ca2d84,000a8,0460e P:09ca7a04,00002,193b4 P:09cc2584,000a8,03b17 P:09cc66c4,000a8,048ce P:09ccb704,00002,1b746 P:09ce88c4,000a8,048eb P:09ced604,000a8,04438 P:09cf1e04,00002,219ba P:09d15984,000a8,06103 P:09d1c344,000a8,0aa24 P:09d27684,00002,23a78 P:09d4d484,000a8,0be58 P:09d59f04,000a8,09c0a P:09d644c4,00002,1c09d P:09d821c4,000a8,086cc P:09d8b404,000a8,075c1 P:09d92fc4,00002,182b0 P:09dacac4,000a8,0840b P:09db5584,000a8,09e05 P:09dc0204,00002,1879a P:09dda184,000a8,06765 P:09de0d84,000a8,03b3f P:09de4c84,00002,16882 P:09dfcc84,000a8,0454c P:09e01544,000a8,05b59 P:09e076c4,00002,172c2 P:09e1ffc4,000a8,065e3 P:09e26e04,000a8,06a8f
A 3030 9e2e184 :256800
# Timestamp 00:00:00,000
# Video Aspect Ratio : 1:1

関連記事
スポンサーサイト

Newer Entry【動画表示】DirectShow Filter Tool【メリット値変更】

Older Entry【VirtualDub】AVIファイル以外の読込【プラグイン】

Comments


Trackbacks

 
08 2017
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

07 09


 
 
PLAY ARTS改 BATMAN™: ARKHAM KNIGHT バットマン™
PLAY ARTS改 BATMAN™: ARKHAM KNIGHT バットマン™ PVC製 塗装済み可動フィギュア
 
注意事項

紹介されているフリーソフト、スクリプトをインストールするときは、フリーソフトの説明および注意事項を熟読し、自己責任においてご利用下さい。記事:Amazonギフト券の期限など
特価情報:各ジャンル・タイムセール

 
ワンパンマン 戦慄のタツマキ 1/8スケール PVC製 塗装済み完成品フィギュア
 
配布中のAviUtl用のZIPファイルがDLできない件
どうもzipを置いていたサイトを単なるファイル置き場にしてしまったのが悪かったようで、直接ブログからダウンロードできなくなってしまったようです。 ファイルを保存していた『ultramarinepig.web.fc2.com』の

トップページ(リンク)

に各DLLへのリンクを貼ったリストを作りましたので、ブログのDLの項目からダウンロードできない場合はそちらからダウンロードしてください。

ファイル名はブログのDLリンクに表示されるものと同じですので、それを選択してもらえれば……お手数ですが、よろしくお願いします。m(_ _)m
 
オススメ

Amazonで荒川 弘の銀の匙 Silver Spoon 14 (少年サンデーコミックス)。アマゾンならポイント還元本が多数。荒川 弘作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また銀の匙 Silver Spoon 14 (少年サンデーコミックス)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。銀の匙 Silver Spoon 14ASUS ZenFone3 SIMフリースマートフォン (ゴールド/5.2インチ)【日本正規代理店品】(オクタコアCPU/3GB/32GB/DSDS & au VoLTE対応)ZE520KL-GD32S3/Aほか家電&カメラ, が勢ぞろい。ランキング、レビューも充実。アマゾンなら最短当日配送。ASUS ZenFone3 SIMフリースマートフォン (ゴールド/5.2インチ)【日本正規代理店品】(オクタコアCPU/3GB/32GB/DSDS & au VoLTE対応)


 
 
人気記事
 
 
ブログ内検索
記事を探すときは、キーワードで検索をかけると速くて便利です。
 
 
 
ブログ内検索
記事を探すときは、キーワードで検索をかけると速くて便利です。
 
 
動画編集・3DCG向け自作PC構成2017夏(Ryzen R7 第一世代)
8コア16スレッドのAMD Ryzen R7 1700で組むコスパの良い自作PC。

注意点としては現在発売されているRyzenはAPUではなくCPUなので、GPUが必須であること。また、CPUクーラーはAM4(Ryzenの規格)に未対応のものがある(下記のH60はOK)ため、メーカーの公式サイトで対応状況を要確認。

現在、未対応でもオプションのプラケットが発売されることもあるようなので、今使っているCPUクーラーが使えないとは限らないことも留意。

(AM4 Ryzen対応)記事:CPUの『殻割り』に使うグリスの候補【OC 殻割り】 
オススメのフリーソフト
ブラウザ(お好みで。複数可)
Firefox
Opera
Sleipnir
ファイアウォール(必須)
Comodo Internet Security
ZoneAlarm
Outpost Security Suite FREE
アンチウィルスソフト(必須)
avast! 4 Home Edition
avira 無料版
AVG Anti-Virus Free Edition
レジストリ保護&クリーナー(必須)
Spybot-S&D
CCleaner
圧縮・解凍ソフト(必須)
Lhaplus
7-Zip
オフィスソフト
OpenOffice.org
LibreOffice
TeraPad
メーラー
Thunderbird
オンライン・コミュニケーション・ツール
Open Live Writer
Skype
Windows Live メッセンジャー / MSN メッセンジャー
Backup & PartitionEditor
EaseUS Todo Backup Free
EaseUS Partition Master
コーデックパック(どちらか)
K-Lite Codec Pack
 
Combined Community Codec Pack
各エンコーダ&デコーダ、スプリッタ(競合注意)
ffdshow
Xvid Codec
qaac Codec
x264vfw
Haali Media Splitter
LAV Splitter
webm
Google VP8 Video For Windows codec
動画音楽再生プレーヤー(複数可)
MPC Home Cinema
GOM PLAYER
SMPlayer
VLC media player
動画加工編集ソフト
Windows ムービー メーカー
Windows Media エンコーダ
MP4Cam2AVI
Any Video Converter フリー版
CamStudio
SEffect
x264vfw
AviUtl
AviUtlのプラグイン
MediaCoder
Nero AAC Codec
Avidemux.org
真空波動研 Lite
えこでこツール
XMedia Recode
グラフィックソフト
Blender
Inkscape
GIMP
PlayMemories Home
FireAlpaca
HTML&ブログ制作
ez-HTML
Windows Live Writer
FFFTP
WinShot
Aptana | Studio
AviUtl
AviUtlの基礎構成ファイルDL
その他、色々と……
DataRecovery
CPU-Z
CrystalDiskMark
CrystalDiskInfo
 
 
QRコード
QRコード
 
プロフィール

Ψ(`∀´)Ψケケケ

Author:Ψ(`∀´)Ψケケケ
現在はAviUtl用の駄スクリプトを書いて配布中。使用は自己責任でお願いします。

 
 


ARCHIVE RSS